Samtidig med at VBL ble stiftet i 1919, var det en 24-åring i Larvik som kom i gang som blikkenslager. Herman Nilsen startet med å legge kobber på kirketårn og andre typiske oppgaver på den tiden. Nå er det tredje generasjon som sitter ved roret og fører bedriften inn i en ny tid, som på mange måter er mer krevende.
– Fokuset på godt håndverk og kvalitet er det samme som da bestefar startet opp. Men nå er det større og mer kompliserte prosjekter. Det krever større og mer rasjonelle maskiner som gjør unna arbeidet raskt, sier Bjarne Linnerud.
Han er daglig leder, mens broren Jørn Vetle Nilsen er styreleder og gjør mange ulike oppgaver i familiebedriften i Larvik.
Begge har vært i bedriften i 40 år, og som eiere og drivere er de opptatt av å følge med i tiden, samtidig som det tradisjonelle håndverket ivaretas.
– På den tiden bestefar drev virksomheten hadde ikke de ansatte rett til så mye medbestemmelse. Nå ønsker vi at de ansatte skal være mest mulig involvert. Slik sett har nok det å være bedriftsleder endret seg mye på 100 år. Dagens ansatte tør å si ifra dersom de mener at noe er feil eller bør endres, sier Jørn.
Bedriftens 100-årsjubileum ble markert med en båttur for de ansatte tidlig på året. De ansatte i Hermann Nilsen synes det er litt gøy at bedriften er like gammel som VBL, hvor den er medlem.

Firmaet holdt til i Nansetgata frem til 1969, da sønnene tok over med dagens navn på firmaet og etablerte seg i nye lokaler på Hovland. For 20 år siden måtte de igjen flytte for å få mer plass. Da flyttet de til Hegdalveien, mye på grunn av at en stor kunde holdt til i dette industriområdet.
– Vi hadde allerede da et nært samarbeid med Lett-Tak Systemer AS og leverte mye til dem. Derfor var det naturlig å flytte hit. De har vært en del av vårt levebrød gjennom mange år, sier Jørn Vetle Nilsen.
Nå begynner imidlertid også disse lokalene å bli litt små for de 17 ansatte, og det er behov for en lagerhall. Ikke minst for å lagre de mange firkantkanalene som Herman Nilsen & Sønner produserer.
Blikkenslageren leverer til flere større entreprenører, og produksjonen går kontinuerlig.
– Vi har to mann i sving på verkstedet hele tiden for å produsere tusenvis med meter av beslag, firkantkanaler og mye annet som trengs til bygg, forteller Bjarne.

Mer komplisert

Markedet er hele Vestfold, og for å kunne løse stadig mer kompliserte oppgaver, må bedriften nå investere i nye maskiner. Derfor har de nettopp bestilt en ny avansert knekkemaskin fra Schrøder til én million kroner. Denne kan knekke kassetter på alle fire sider i én operasjon.
– Tidligere måtte vi knekke tre sider og sette kassettene til side, før vi stilte om maskinen for å ta den fjerde siden. Med den nye automatiske innstillingen går alt så mye raskere, sier Bjarne.
En annen fordel med den nye maskinen, er at arbeiderne ikke lenger behøver å stå i kø for å knekke beslag om morgenen.
– Vi har i alle år vært opptatt av å investere i maskiner og utstyr for å kunne ta på oss nye og mer krevende jobber, sier Bjarte.

Endringer

– Foruten å ta vare på håndverket og levere god kvalitet, er det å hele tiden være med på endringer noe av hemmeligheten for å overleve. Vi må tilpasse oss nye tider, utdyper Jørn Vetle.
Han forteller at de nylig har fått kontrakt på et større tilbygg til gamle Mølla i Larvik, som skal få 500 nye kontorplasser.
– Her skal vi tekke med Prefa aluminium med ferdige kassetter i to størrelser. Det blir også noe skivetekking på dette bygget. Til sammen blir det 1200 kvadratmeter med tekking, forklarer Bjarne, som også tar imot mindre kunder.

Revisor

Resultatmessig ble ikke fjoråret helt som forventet for bedriften. Derfor satte de i gang med å undersøke hva som var årsaken, og de innså etter hvert at dårlig prosjektstyring kunne forklare en hel del.
– En av endringene som har kommet ut av dette, er at vi nå er strengere med å planlegge når arbeid skal gjøres. I stedet for å fly frem og tilbake mellom ulike jobber, prøver vi å planlegge bedre for å gjøre oss ferdig.
Bjarne viser til at de har en økonomiansvarlig som er utdannet revisor. Han er god med tall og flink til å se bak tallene.
– Samtidig har vi blitt flinkere til å søke om å få godkjent små endringer med det samme, i stedet for å vente til slutten av prosjektet. Det er lettere å få godkjent mange små tillegg enn ett stort, påpeker Jørn Vetle.
– Vi som blikkenslagere er litt for redde for å følge opp prosjekter økonomisk. Dette er et område som blir neglisjert i mange bedrifter, og derfor er vi glad for å ha en revisor som kan holde oss i ørene, sier Bjarte.