Da Adecco søkte Oslo kommune om å bli opplæringsbedrift, var det mange som reagerte. Formelt var det Yrkesopplæringsnemnda som skulle behandle søknaden, men flere aktører engasjerte seg sterkt i saken.

Byggmesterforbundet og BNL fryktet at Adecco skulle få svar før spørsmålet ble prinsipielt avklart. For å få en rask avklaring kontaktet de derfor Kunnskapsdepartementet, som sendte ut et svar sist fredag.

I departementets svar blir det trukket frem at en lærling, i henhold til opplæringsloven, skal få opplæring i en produksjonsbedrift. Det vises til at bemanningsbyråer ikke har egen produksjon ute på byggeplassene.

– Etter departementets oppfatning kan en bedrift ikke bli godkjent som lærebedrift i et fag som bedriften ikke selv har produksjon i. Dette følger av kravet til faglig vurdering i opplæringsloven § 4-3, som forutsetter at bedriften har en produksjon som opplæringen knyttes til, og som er slik at lærlingen får opplæring i alle målene i læreplanen. En bemanningsbedrift som leier ut sine ansatte til andre bedrifter, og derfor ikke har egen produksjon i faget, vil ikke oppfylle dette vilkåret, konkluderer Kunnskapsdepartementet i sitt svar.

Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, er veldig glad for avgjørelsen og kaller dette for en seier.

– Departementets beslutning styrker vårt arbeid med å sikre en solid fagutdanning for fremtidens arbeidsliv, sier Sandnes.

Nå har Adecco trukket søknaden, og sier de vil vente på en utredning som Kunnskapsdepartementet vil komme med i denne saken.