De fire studentene gikk til oppgaven med troen på at mange fagarbeidere i byggebransjen vil være skeptisk til at byggebransjen skal bli heldigitalisert innen 2025, slik som BNL og BAE har som mål. Men her tok de feil.

– Vi trodde bransjen var konservativ, men vi ble overrasket over hvor positive bransjefolk var til digitalisering, sier Stian Ugelvik.

Han har jobbet som blikkenslager med svennebrev og har mål om å ta mesterbrev. Nå har han gått Fagskolen for Oslo Akershus og avslutter med en hovedoppgave sammen med tre andre.

Her er temaet hvordan byggebransjen ser på digitalisering. Nå begynner Ugelvik som prosjektleder i serviceavdelingen til Bravida i Oslo med ventilasjon som arbeidsområde, og tar med seg resultatet av undersøkelsen som inspirasjon.

– Alle de 15 vi intervjuet var positiv til digitalisering, og skjønner at dette vil påvirke hverdagen sin fremover, sier Ugelvik.

Flere fordeler

Han viser til at alle ser på en digital byggebransje med flere fordeler enn ulemper. Mange ser også i praksis at det blir mindre papir og mer bruk av digitale hjelpemidler.

– Så sent som i 2013 førte jeg og andre lønn manuelt. Siden har det blitt elektronisk kjørebok og stadig flere løsninger for styring av prosjekter. Jeg tror at digitale verktøy med gjennomføring av prosjekter vil gjøre det lettere å holde orden, føre avvik og ha bedre gjennomføring av hele byggeprosessen, mener Ugelvik.

Han har tidligere jobbet for Proterm AS og sett utviklingen på nært hold.

HMS og kvalitetssikring er områder hvor den digitale virkeligheten inntar bransjen. Nå kommer også digitaliseringen innen tegninger og prosjektering for fullt.

Bedre planlegging

– Med bruk av digitale verktøy vil det tvinge seg frem en bedre planlegging av prosjekter, og vi unngår at det prosjekteres underveis mens det bygges. Dette kan være lønnsomt for hele byggebransjen.

Stian Ugelvik er imidlertid klar på at det finnes utfordringer med en digital verden, og at det ikke lønner seg å gå blindt inn i nye digitale systemer.

– Nå finnes det mange nye systemer hvor ikke alle trenger å være like funksjonelle. Samtidig er det ulike behov, så det gjelder å finne ut hva som passer hver enkelt bedrift. En utfordring nå er at store entreprenører innfører sine egne systemer. Som underleverandør blir det mange systemer å forholde seg til, så her burde det blitt en standardisering, mener Ugelvik.

Motiverende

Han tror også at digitalisering er en god motivasjonsfaktor for å rekruttere unge til byggebransjen. De unge har mye mer kompetanse i dag på digitale løsninger, og vil ta dette raskere.

– Når det innføres nye digitale systemer så kan de unge sendes på kurs for å lære, og så kan det videre til de andre internt i bedriften. Det er ingen tvil om at opplæring og kunnskap blir viktig å fokusere på for at digitalisering skal bli positivt, sier Ugelvik.

Prosjektet som de fire studentene har utført heter «Den digitale fagarbeider».

Her har Jan Einar Lesteberg, Kristian Roland, Filip Stensrud, Stian Ugelvik oppsøkt bedriftene BundeBygg AS, Sats Bygg AS, Fagblikk AS og Bratseth AS. Også Kuben Vgs og Skedsmo Vgs har vært til hjelp i prosjektet.

Positivt og negativt

Fra prosjektet blir det trukket frem flere positive effekter med digitalisering:

«Digitale verktøy vil lettere gi fagarbeideren oversikt over oppgavene som skal utføres, og rapportering av avvik, HMS osv. blir lettere og enklere. Tegninger skal alltid være oppdatert og det er ofte formannens/prosjektleders oppgave å oppdatere til riktige tegninger. Det blir enklere å dokumentere hva man har produsert og å finne tilbake til eldre data om det skulle være nødvendig. Digital timeregistrering sparer tid, man slipper fysisk å levere timer
og kan man bruke tiden på arbeidsoppgaver som er produktive i stedet.»

Av negative effekter med digitalisering blir det blant annet nevnt følgende:

«Håndverket og yrkesstolthet blir lagt til side og effektivitet og penger er det store fokuset. Dette gjør at arbeidsoppgavene til fagarbeideren blir forenklet for igjen å spare tid og penger, ved hjelp av digitale verktøy. Det blir derfor viktig å se hvor mye av arbeidsoppgavene som burde digitaliseres og om det alltid skal være i fokus».