Under oljekrisen måtte mange forlate sine jobber og fant seg arbeid på land. I denne perioden forsvant 50 000 offshorerelaterte jobber. Nå er aktiviteten i bransjen på vei opp og oljeindustrien leter etter ansatte i andre yrkesgrupper, blant annet i byggebransjen.

Blikkenslagere er attraktive

Equinor er et av selskapene som nå har et eget rekrutteringsprogram hvor de spesielt ønsker unge i 20-30-årene med fagbrev innen yrker som blikkenslager, tømrer, forskalingssnekker eller murer. Til nå i år har selskapet ansatt 126 nye medarbeidere innen ISO-fagene og det er behov for langt flere. Ikke minst fordi snittalderen på de som jobber offshore er høy ønskes unge personer som vil søke seg til offshore.

Selskapet Beerenberg melder om at de i 2019 har ansatt 150 personer, men sliter med å få nok. Det er ikke lenger så lett å rekruttere ungdom til å utdanne seg til en bransje som mange mener er på vikende front. Derfor har også de startet et rekrutteringsprogram med fokus på å rekruttere fra andre bransjer som byggebransjen.