Bygget til Den Nasjonale Scene (DNS) i Bergen skal avdukes i fornyet form til festspillene i mai. Bygg og Ventilasjon AS (BOV) har hatt sitt første anbud som totalentreprenør og mener så langt at arbeidet har gått bra.

– Vi har samarbeidet med DNS med tradisjonell vedlikehold gjennom mange år. Når de skulle ha en totalrenovering fant vi ut at det var på tide å ta ansvar som en totalentreprenør istedet for å være en entreprenør under andre, sier Arvid Holum i BOV.

Nå venter de svar på et annet anbud som totalentreprenør for fasadearbeider i Bergen.

Når bedriften nå har opparbeidet seg kompetanse på å ta ansvar for hele byggeprosessen, vil de gjerne benytte dette i flere prosjekter fremover.

Holum sier at det er viktig å ha en organisasjon og kompetanse som kan takle alt som skal til for å være totalentreprenør.

Må ha kontroll

– Pengeflommen er vesentlig større som totalentreprenør og det er viktig med god likviditet i et større prosjekt. Så er det nødvendig å ha god styring slik at det er kontroll på økonomien, sier Holum.

Han kan så langt fortelle om at det første prosjektet som totalentreprenør ser ut til å gi god økonomi, selv om arbeidet ennå ikke er ferdig.

Arbeidet startet i høst og nærmer seg sluttfasen. Arbeidet har for det meste gått etter planen og det er fire underentreprenører med på prosjektet.

Godt samarbeid

– Vi samarbeider med entreprenører vi kjenner til fra før og som vi kan stole på. Da er det lettere å få til god styring underveis, sier Arvid Holum.

Han ser for seg at det kommer flere lignende prosjekt hvor BOV tar på seg hovedansvaret i et byggeprosjekt, og tror det kan være en mulighet også for andre blikkenslagerbedrifter som innehar nok kompetanse til dette.