Gjennom mange år har blikkenslager Chr. Føre AS i Narvik hatt tilsyn og reparasjoner på taket til Narvik kirke.

Under en befaring i sommer oppdaget de at tilstanden på de fire spirene i hvert hjørne og midttårnet med en engel på toppen, var så dårlige at de kunne falle ned ved første storm.

– Slik det er nå, er tilstanden kritisk, sier daglig leder i Chr. Føre, Christian Eklo.

Hans folk har god kjennskap til kirken gjennom mange år, og har en del erfaring med arbeid på kirketak og tårn.

I utgangspunktet har det ikke vært penger til utbedring, men siden kirken blir 100 år i 2025, har det vært jobbet for å foreta en utbedring. Etter befaringen fra blikkenslageren mener mange at faren nå er så akutt at det må gjøres noe straks.

Vegard Mathisen sjekker et hull i det ene spiret på kirka.

Vegard Mathisen sjekker et hull i det ene spiret på kirka.

– I første omgang er det aktuelt å demontere spirene. Så blir det spørsmål om penger til å bygge nye, sier Eklo.

Rask avgjørelse

Den kritiske tilstanden har nå medført at mange tar til orde for rask handling, og nå antydes det at spirene må sikres umiddelbart. Samtidig er det ønske om å få satt opp nye spir før høsten setter skikkelig inn.

– Vi tør ikke tenke på hva som kan skje om ett av spirene skulle falle ned og treffe noen. Det er antakelig ikke et spørsmål om hvis, men når, sier kirkeverge Øysten Paulsen for Narvik og Evenes til avisa Fremover.

Både kirkevergen og andre ønsker nå å forhindre en katastrofe hvor personer kan bli truffet og drept dersom tårnene faller ned.

Kirkelig fellesråd vil nå innhente tilbud på jobben, og så ta en rask avgjørelse.

– Vi må sørge for at jobben blir gjort før høsten kommer, helst innen et par uker. Vi må bare håpe at lokale firmaer har kapasitet, sier Paulsen som mener det er nok med en liten høststorm til at det kan skje en katastrofe.

Sjansespill

– Dette er et sjansespill vi ikke kan ta, sier han.

Blikkenslageren som jevnlig har hatt tilsyn og små utbedringer på kirken over tid, stiller gjerne opp for å utføre denne jobben. Men et slikt arbeid må ut på anbud før det blir avklart hvem som får arbeidet.

Kirken blir kalt smykket i Narvik, og er en langkirke tegnet av den kjente arkitekten Johan Olaf Brochmann Nordhagen, som også ledet restaureringen av Nidarosdomen fra 1909 fram til han døde i 2025. Kirken i Narvik ble innviet kort tid etter hans død.

Rapporten etter befaringen fra Chr. Føre AS viser at det er stor fare for at deler av spirene kan falle ned.

Rapporten etter befaringen fra Chr. Føre AS viser at det er stor fare for at deler av spirene kan falle ned.

Avsløringen av tilstanden på spirene til Narvik kirke fører nå til at noe blir gjort.

Avsløringen av tilstanden på spirene til Narvik kirke fører nå til at noe blir gjort.