Her skal regionavisen sammen med andre leietakere flytte inn i juni. Overtakelsen skjer 28. mai. Arkitekten har laget et blikkfang som blir lagt merke til.
– Dette er ett av flere prestisjebygg som det har vært spennende å kunne være med på. Samarbeidet med arkitekten i tidlig fase har vært viktig, sier driftsleder Richard Larsen hos Mesterblikk AS.

De kom tidlig inn i bildet som blikkenslager da entreprenøren Hent engasjerte ARC arkitekter AS.
– At vi kom inn tidlig har vært med og påvirke til bedre løsninger. Samtidig er det enda mer å hente med mer samarbeid, sier Larsen.
Bygget på 18.000 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller, tar vare på tradisjonen i området ved Nidelven. Tomta ligger der “Ola Uteligger” synger om, på motsatt side av Royal Garden hotell. Arkitekten har tatt utgangspunkt i opprinnelig bebyggelse, og laget tre lameller som indikerer tre bryggehus mot Nidelven.

Skjult innfesting

På alle byggets ytre fasader er det kobber som vises. I tillegg er det noen andre deler på bygget hvor blikkenslageren har vært i arbeid.
Richard Larsen startet i januar som driftsleder i Mesterblikk, og skal lede det daglige arbeidet ute på byggeplassene. Sin erfaring som leder av snekkerfirma gjennom mange år tar han med til blikkenslagerfaget.
Fasadene har skjult innfesting på all kobberen. Rundt vinduene er det laget lommebeslag. Med ujevn dybde fra vegg til vindu dersom vinduer monteres skjevt, er det laget løsning med lommer hvor beslaget stikkes inn i for unngå fare for lekkasjer.
Beslaget knekkes under og falses sammen med det andre beslaget.

Hindrer lekkasjer

Med tre utstikk symboliserer det nye bygget til blant annet Adresseavisen de gamle sjøhusene som en gang sto her.

Med tre utstikk symboliserer det nye bygget til blant annet Adresseavisen de gamle sjøhusene som en gang sto her.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

– Dette er et forslag som vi har jobbet fram etter at vi så utfordringer på byggeplassen, og et godt eksempel på hvordan vi kan delta med forslag som gir bedre løsninger, sier Larsen.Også andre konkrete forslag til endringer har kommet under byggeperioden.
– Selv om prisen kan bli litt høyere, blir det bedre løsninger som hindrer blant annet lekkasjer, sier Larsen. Hans medarbeidere ønsker å ligge i forkant på utfordringer som dukker opp underveis.

En utfordring mot slutten av arbeidet er at markiser skal festes i veggen. De må kunne komme til i etterkant for å justere markisene, og dette er utfordringer vi gjerne skulle visst om på et tidligere stadium, sier Larsen.
Ofte hentes det pris på netto løsning for en blikkenslager, men så kommer det til mer underveis. Derfor ønsker Mesterblikk å levere inn et anbud på det som er forespurt, og et på det de mener vil komme i tillegg.
Bedriften har vært med på flere store prosjekt i trønderhovedstaden, slik som Clarion hotel og Ringve museum. Nå kommer Adresseavisens nybygg som blir stående og lyse opp i bybildet med sitt solide preg av blikkenslagerarbeid.

Stolthet

– For de som jobber på et slikt oppdrag, er det stolthet over å kunne gjøre en jobb som de om noen år kan vise barnebarna at de har vært med på, påpeker Richard Larsen.

Prosjektleder for bygget, Ståle Fiskvik, legger vekt på at de ønsket å involvere blikkenslageren tidlig i prosjektet, og at dette skjedde allerede etter nyttår i fjor.
– Vi har vel aldri tidligere engasjert blikkenslageren i så tidlig fase som vi har gjort her, for å finne gode løsninger tidlig. Likevel har det ikke vært optimalt underveis i prosessen, sier Ståle Fiskvik.

Han peker på at bygget vil framstå som en perle, og er godt fornøyd med resultatet av byggearbeidet som er gjort.
Fortsatt er det ledig areal i bygget, som foruten avisdrift vil inneholder kontorer, kantine og tre restauranter.