Da kommunen skulle planlegge renovering av Stamsund kirke, ble det skivebom. Etter at et prisoverslag lød på hele 19 millioner kroner, endte summen til slutt på bare 9 millioner kroner.

– Da har vi også lagt nytt kobbertak og gjort noe innvendig, opplyser kirkeverge Anne Lise Haakestad til Lofot-Tidende.
Da hun orienterte formannskapets medlemmer om feilbudsjetteringen ble det mange måpende ansikt å se. De har opplevd feilbudsjetteringer i kommunen, men aldri den veien.
– Vi var heldige og hadde tilbydere fra hele landet på anbudet, men vi fikk ingen tilbud fra Lofoten, opplyser Haakestad til avisa.

Entreprenøren startet i rett tid og var ferdig til rett tid. God framdrift var med på å holde utgiftene nede.

Godt samarbeid

– De var også veldig flinke til å si ifra med én gang det dukket opp noe uventet, slik at vi fikk tatt avgjørelser forløpende og ikke måtte stanse arbeidene, understreker Haakestad. Hun synes samarbeidet med entreprenøren fungerte veldig godt.
Nå vil de søke om å få bruke de sparte pengene til innvendig arbeid fordi behovet er stort. Blant annet bør gamle lekkasjer utbedres.