Sarpsborg kommune vurderer hva de skal gjøre med sine kontorlokaler og arbeidsplasser. Ikke alle ansatte får i dag plass på rådhuset og det jobbes med å finne andre lokaler.

Et alternativ til påbygging er å utnytte arealet bedre. Her er det foreslått å utnytte 4. etasje bedre. Dårlig ventilasjon i dag gjør at denne etasjen i dag ikke kan utnyttes særlig godt, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Om det skal rehabiliteres kan det gjøres med ombygging og fornyelse av ventilasjonsanlegget. Dette kan føre til at boligteamet som i dag leier lokaler et annet sted kan flytte inn i kommunebygget. Dermed vil investering i ventilasjon føre til sparte leiekostnader.

Forslagene fra rådmannen om utnyttelse av 4. etasje bedre skal nå avgjøres av politikerne i Sarpsborg.