Arbeidet ble avsluttet til åpningen av årets Festspillene i Bergen. Den nasjonale scenekunstinstitusjonen har blant annet fått en del nye kobber- og stålarbeider utvendig.
– Vi måtte planlegge arbeidet med hensyn til prøver og forestillinger på dagtid. Da vi måtte ta pauser fra bråkete takarbeid, kunne vi stedet gjøre andre oppgaver, som klipping og rydding, sier prosjektleder Arvid Holum.
Han forteller om nødvendigheten av god logistikk for å sikre at skuespillerne ikke ble forstyrret da de var på scenen på dagtid.
Totalrenovering av taket har i stor grad bestått i fornyelse av stål og kobber. Noe av kobberen er bevart, mens andre deler av taket har fått nye materialer. Det er mange detaljer på det ærverdige bygget fra 1850. Eksempelvis er en rekke kupler blitt fornyet.

Godt fornøyd

– Vi har hatt 10-14 ansatte på bygget gjennom hele byggeperioden, og har fått tilbakemeldinger om at byggherren er godt fornøyd med det arbeidet vi har utført, sier Arvid Holum.
Bygget har vært usynlig bak stillaser og duk utvendig mens arbeidet pågikk. Bare på toppen har det vært mulig å se hva som har foregått. Nå er bygget avduket, og det er mulig å se blant annet en del nye ornamenter som er byttet ut.
Her har lærlingene hos BOV i vinter sittet og banket ut kopier av gamle ornamenter med motiv av ulike dyr. Dette har vært et spennende og lærerikt arbeid hvor de har hatt bruk for mye håndverksferdigheter.

Bull og Ibsen

Nærmere 140 000 mennesker besøker hvert år Den Nationale Scene i Bergen, som har 144 ansatte og spiller rundt 700 forestillinger.

Det var den verdenskjente fiolinisten Ole Bull som tok initiativ til å starte opp Det Norske Theater i 1850, som senere ble til Den Nationale Scene. 23 år gammel kom Henrik Ibsen til Bergen og jobbet som husdramatiker og sceneinstruktør i seks år, noe som preget hans liv senere.

For første gang har BOV tatt på seg et anbud med totalentreprise. Selskapet ønsker å ta en større andel av arbeid på tak, og har derfor hatt ansvar for hele prosessen med blikkenslagerarbeider, legging av takstein, murerarbeid, tømrerarbeid og stillasbygging. Dette har medført en del nye utfordringer å løse.
– Vi har leid inn murere, tømrere og stillasarbeidere. Her har vi valgt samarbeidspartnere vi kjenner fra før, slik at samarbeidet har gått fint. Fordi denne takjobben hadde en såpass stor andel blikkenslagerarbeider, var det fornuftig for oss å ta hele anbudet, sier Holum.
Fornyelsen av taket og veggene på DNS samt en del tilleggsarbeider har kostet over 20 millioner kroner til sammen.

– Som totalentreprenør er det mer å passe på, og prosjektet har vært utviklende for oss, slik at vi kan ta på oss flere lignende jobber senere, sier Holum.
Han tror det vil være muligheter for å få flere prosjekter som totalentreprenør senere. Det vil også gi en ny hverdag i forhold til ansvaret for ulike fags fremdrift på byggeplassen.
I tillegg til ansvar for flere fag, gir totalentreprise en større kapitalflyt inn og ut, noe som må håndteres på en fornuftig måte.

20 års erfaring

BOV ser ut til å komme godt ut av prosjektet med DNS økonomisk, samtidig som det har vært en god lærdom å ta med seg videre til nye prosjekt.
Arvid Holum har hatt kort vei fra sitt nye kontor til BOV i Nøstegaten i Bergen, og har fulgt godt med på arbeidet gjennom vinteren og våren fram til ferdigstillelse. På kontoret har Marianna H. Curtis vært administrasjonsmedarbeider.
Men det er én mann som har enda mer kjennskap til bygget og arbeidet på DNS gjennom årene. Magne Waagenes har jobbet med blikkenslagerarbeid på bygget i en årrekke, og kjenner snart hver krik og krok. Han har vært faglig ansvarlig for dette prosjektet.
– Jeg har vært med på småreparasjoner her på bygget i over 20 år. Nå var det på tide med en totalrenovering av taket, sier Waagenes.
Siden det er statlige midler som brukes når DNS skal fornyes, blir det gjort skikkelig. Dette har gitt spennende oppgaver for arbeiderne, som har fått brynet seg på mange ulike utfordringer i ulike typer vær.

Vær ingen hindring

– Her har det ikke vært en dag stans på grunn av været i vinter, sier Waagenes.
Arbeidet med kuplene har vært utført med tildekking slik at regnet ikke har kommet til. Men det har ikke vært aktuelt å sette opp tak over hele bygget.
– Med vind og regn, som vi har i Bergen, ville det vært vanskelig med slikt overtak. Men vi har klart oss godt likevel, sier Waagenes.
DNS har planer om restaurering også av resten av bygget, men nå fremstår fasadene og taket i god stand etter at BOV er ferdig med jobben.