Blikkenslagere er ofte under press for å lage enklere løsninger, ofte på grunn av pris- eller tidspress. Det kan bli en kostbar affære som kan ende med rettsak, domfellelse og erstatningsansvar.

– Vi har hatt rettsaker hvor blikkenslagerbedrifter har blitt dømt fordi de hadde valgt løsninger som de ikke kunne dokumentere var utført forskriftsmessig, sier seniorforsker i Sintef Byggforsk Trond Bøhlerengen til Blikkenslagere.no.

Han viser til at det er utførende blikkenslager, eventuelt andre, som ved senere feil og lekkasjer må dokumentere at arbeidet er utført forskriftsmessig.

– Selvfølgelig finnes det andre løsninger enn det som er valgt i byggforskserien, men da må den som har utført arbeidet dokumentere at det holder. Ofte er det vanskelig å dokumentere dette, og utførende kan bli felt i en rettssak, sier Bøhlerengen.

Han går nå ut mot de som fusker spesielt på gesimsbeslag, eller parapetbeslag som han fagmessig liker å kalle det. Her er det helling det fuskes mest med. Dersom det ikke er 1:5 på tak vil det lettere bli liggende vann som trenger inn. Dette er den mest vanlige feilen.

Stor lekkasje-fare

Gesims som er alt for lav i forhold til flatt tak er også et problem. Her sier byggforskserien at det skal være minst 300-500 mm over det flate taket.

– Dersom høyde forskjellen mellom gesimsen og taktekkingen ikke er stor nok, er det viktig å få god nok løsning for overgangen slik at det forminsker fare for lekkasjer, sier Bøhlerengen.

Han viser til at dersom det velges flate parapetbeslag uten falset skjøt og istedet brukes omlagsskjøt, er faren for lekkasjer stor.

Han viser til at dersom det velges flate parapetbeslag, og i tillegg brukes omlagsskjøt istedet for falset skjøt, er faren for lekkasjer stor.

Da kan også parapetbeslaget lett rives løs i vindkastene.

– Dette gjelder ikke bare for Vestlandet der man opplever kraftigere vind enn andre plasser i landet. Klimaendringer fører til at dette også skjer oftere i indre deler av Norge.

Seniorforsker Trond Bøhlerengen ser mange eksempel på dårlig beslagsarbeid, og noen av sakene havner i retten.

Seniorforsker Trond Bøhlerengen ser mange eksempel på dårlig beslagsarbeid, og noen av sakene havner i retten.

Foto:Anders Tøsse, Vest Vind Media

Blir presset

Trond Bøhlerengen ser et tydelig bilde av hvordan feil oppstår. En av hovedårsakene er at parapetbeslag ikke utføres av blikkenslagere som kan faget.

– Snekkere har verken utstyr eller kunnskap til å forme materialene riktig. Da velges det ofte enklere løsninger. Ikke la en snekker leke blikkenslager, er hans klare råd.

Samtidig ser han at tradisjonelle blikkenslagere stadig presses i et prosjekter på både pris og tid, og velger enklere løsninger enn det som er anbefalt. Det kan koste dyrt om det oppstår vannlekkasjer og saken får rettslige følger.

– Om ikke en blikkenslager eller andre får gjennomslag for en løsning som er anbefalt og likevel må gjøre jobben, er eneste mulighet at de fraskriver seg ansvaret for løsningen. Hvis ikke kan de bli stående ansvarlig om det skulle skje noe, poengterer Bøhlerengen.

Nok regler

Han peker på at det er nok regler og forskrifter, men at problemet er at mange ikke følger dem. Riset bak speilet er risikoen for rettslige skritt og erstatningsansvar.

Det er ikke bare på tak problemene kan oppstå. Også på fasadene er det nok av rettslige eksempel på at det gjøres feil. Det kan være rundt vinduer eller i overgang fra fasade til tak. Også ned mot terrenget er det eksempel på dårlige løsninger som fører til vanninntrengning.

Du kan lese mer om hva som er anbefalt av beslag fra Trond Bøhlerengen på sidene til Sintef Byggforsk.

På toppen av parapeten må det være et beslag som beskytter mot vannintrengning, et parapetbeslag. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

På toppen av parapeten må det være et beslag som beskytter mot vannintrengning, et parapetbeslag. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.