Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) får stadig tips om både produkter og montering av produkter for taksikring som ikke tilfredsstiller kravene.

Nå er DiBK i gang med en proaktiv runde, hvor de har sendt brev til 86 bedrifter i bransjen for å sikre at produktene disse leverer leveres med rett produktdokumentasjon. Samtidig har 23 bedrifter fått brev om å dokumentere at deres produkt tilfredsstiller kravene.

– Vi kontrollerer ikke montering av taksikringsutstyr. Det er kommunens oppgave. Vår oppgave er å sjekke at de som produserer, importerer og distribuerer slikt utstyr har alle papirer i orden, sier senioringeniør José Santos Delgado i DiBK til Blikkenslagere.no.

Kan stanse salg

Han viser til at de kan stanse salg av produkter det ikke er god nok dokumentasjon på. For de 23 bedriftene som har fått krav om å dokumentere sine produkter, har de frist innen 15. oktober å gi svar. Kommer ikke disse, kan produktene bli nektet solgt i Norge.

– Tips som kommer inn til oss om dårlig montering av utstyr sender vi videre til Arbeidstilsynet for oppfølging der, sier Delgado.

DiBK fører tilsyn med alle typer taksikringsprodukter som takstiger, taksikringskroker, feieplatå/takbroer og snøfangere.

– Tilsynet gjennomføres som et dokumenttilsyn, og direktoratet sjekker at egenskapene til byggevaren er dokumentert på en tilstrekkelig måte. Den korrekte produktdokumentasjonen for en vare skal være i henhold til byggevareforskriften, sier José Santos Delgado.

Skal ha CE-merke

Taksikringsproduktene skal ha produktdokumentasjon der vesentlige egenskaper blir beskrevet. Det er utarbeidet en harmonisert standard for tre av produkttypene, og disse skal ha CE-merke og ytelseserklæring:

  • Takstiger er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 12951:2005.
  • Feieplatå og takbroer er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 516:2006.
  • Taksikringskroker er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 517:2006.
  • Snøfangere er ikke dekket av en harmonisert standard, men det er krav til dokumentasjon av vesentlige egenskaper.

– Produktdokumentasjonen skal foreligge på norsk, svensk eller dansk, understreker José Santos Delgado, som er ansvarlig for tilsynet med taksikringsprodukter.