Like ved Vigeland Mausoleum er det bygd leiligheter hvor det ikke er spart på noe og hver leilighet har kostet langt over 50 millioner kroner. Arkitekten har vært Støre Arkitekter AS og de har latt seg inspirere av museet i sine tegninger.

Storo Blikkenslagerverksted AS har vært utførende for taket med sink fra VMZINK, og hatt en spennende og utfordrende jobb over lang tid.

– Når det bygges noen av de dyreste leiligheter i Oslo ble det stilt ekstremt store krav til finish og riktige detaljer, sier prosjektleder Trym Aas til Blikkenslagere.no.

Totalt er det gått med 27 tonn med VMZINK Anthra, og innkjøpet ble fordelt mellom Astrup AS og Ventistål AS.

Snøfangere

Det er montert 600 løpemeter med snøfangere som ble behandlet hos Roald og Sønn AS.

– Hele prosjektet er for oss verdt 7 millioner kroner og byggetiden har vært 18 måneder, sier Aas.

Han forteller om at prosjektet består av båndtekkede skjermtak, båndtekkede vegger, gesimser og himlinger, som ikke bare har vært ren rutine.

Utfordring

– Det er alltid en utfordring å båndtekke himlinger med sink. Det vil raskt oppstå hvitrust, og her kom VMZINK på banen med et produkt som heter Strat. Dette er et patinert sinkprodukt med lakkert overflate for å unngå korrosjon og hvitrust, sier Trym Aas.

Leilighetene er fordelt på 6 bygg og her er det størrelser på mellom 130 og 315 kvadratmeter på det som har den høyeste standard som er mulig å oppdrive.

Detaljer og finish har vært svært viktig på prestisjebygget.

Detaljer og finish har vært svært viktig på prestisjebygget.

6 bygg med 20 eksklusive leiligheter har fått mye sink på mange deler av byggene.

6 bygg med 20 eksklusive leiligheter har fått mye sink på mange deler av byggene.