Etter mange møter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ble det satt i gang en høring om endringer i forslag til Sentral godkjenning. Nå er høringsinnspillene gjennomgått og flere av innspillene er nå vedtatt og vil gjelde fra 1. desember.

Dette gjelder nye krav om at faglig ledelse må være fast ansatt for å få Sentral godkjenning, og en oppmykning i kravet til utdanning og praksis for Sentral godkjenning. Et av resultatene er oppnevning av Byggkvalitetutvalget. Samtidig har regjeringen vedtatt en forlengelse av overgangsordningen for Sentral godkjenning til 1. juli 2020.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar på alvor bekymringene som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp. Det er allerede gjennomført flere tiltak, skriver departementet i en melding.

Byggkvalitetutvalget vil nå foreta en grundig gjennomgang av om dagens virkemidler som Sentral godkjenning fungerer godt nok eller om det er behov for helt nye tanker. Endelig rapport legges frem i oktober 2019.

Departementet varsler at arbeidet med å følge opp utvalgets arbeid vil ta tid, og at det er behov for å løse enkelte av utfordringene næringen allerede har i dag. Derfor er det allerede klart at departementet stiller krav om at faglig ledelse må være fast ansatt for å kunne få Sentral godkjenning. Det blir også en oppmykning i kravet om til utdanning og praksis for Sentral godkjenning. Mange har hevdet at de er for strenge og passer ikke inn i virkeligheten.