I 2018 samlet VBLs fagtreff over 1000 bransjefolk i hovedstaden, og ambisjonene var ikke lavere for 2020. Uforutsigbarheten knyttet til epidemien, samt myndighetenes restriksjoner gjør det umulig å planlegge et så stort arrangement på nåværende tidspunkt.

De mange påmeldte leverandørene som skulle ha stand på messen, ble orientert om avlysningen i går.

– Vi har utsatt lengst mulig med å ta den endelige avgjørelsen, men vi kan ikke se at Fagtreff 2020 kan gjennomføres til høsten med så mye uvisshet. Vi har derfor sammen med styret i VBL og VBL Oslo og Akershus, valgt å utsette Fagtreff 2020 inntil videre. Selv om muligheten til og møtes igjen i store forsamlinger er der til høsten, er det for stor usikkerhet rundt hvordan hverdagen er for den enkelte med tanke på økonomi og arbeidssituasjon. Dette hadde vi gledet oss til, men det kommer nye anledninger, som vi kan se fram til, sier arrangementskomiteen i sitt skriv til leverandørene.

VBL håper å kunne gjennomføre fagtreffet på et senere tidspunkt, men vi må komme tilbake til når dette blir.