God logistikk og planlegging av arbeidet bidrar sammen med dyktige ansatte til at arbeidet utføres best mulig, og det blir penger igjen på bunnlinjen for Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted AS år etter år.

Overskudd i 35 år og de siste årene godt over 10 prosent margin begrunnes delvis med dyktige ansatte og en flat struktur der lederen gjerne kan ta de tyngste takene om det trengs.

– Å ha et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å lykkes med en slik bedrift ute på bygda. De ansatte er flinke og arbeidsmiljøet fantastisk, skryter daglig leder og eier Kjell Granli i Aurskog Ventilasjon og Blikkenslagerverksted AS.

De siste tre årene har omsetningen svingt mellom 22 til 27 millioner kroner, og overskuddet variert fra 2,6- 5,3 millioner kroner.

Med tilholdssted i Bogstad Industriområde i Aurskog utfører de ulike typer ventilasjon innen bolig, industri- og offentlige bygg. Med utdannet fagarbeider tilbyr de også utvendig blikkenslagerarbeid og bunntekking på tak og fasade.

– Jeg er opptatt av å bruke hver enkelt ansatt der de gjør en best mulig jobb. Om en jobb skal utføres kommanderer jeg ikke de ansatte ut, men spør om de har lyst å ta på seg arbeidet. Da går de til jobben med lyst og glede som smitter over på det som blir utført, og kunden blir mer fornøyd, sier Granli.

Med flat struktur i firmaet stiller han gjerne opp ute på byggeplassen og tar i et tak, og er giret på tilbakemeldinger fra de ansatte om de trives på jobb og hvordan arbeidet blir gjort.

Tar ansvar

– Hver mandag morgen har vi et møte hvor vi oppsummerer forrige uke, og planlegger uka som kommer. Alle blir orientert om hva bedriften driver med og da tar ansatte mer ansvar, påpeker Granli.

Hans bestefar startet som blikkenslager på 50-tallet, og da han døde få år senere overtok hans far driften. I 1984 ble Kjells far syk, og da var det bare å fortsette i tredje generasjon med blikkenslagere. Dermed ble det startet aksjeselskap med navnet firmaet har i dag, og fra 3 ansatte i starten er de nå 12 par hender til å ta i et tak.

– Med alt arbeidet vi har kunne vi sikkert vært dobbelt så mange, men vi blir ikke lykkeligere av det. Jeg vil ikke vokse uhemmet, og ønsker å gjøre skikkelig arbeid. Alle jobbene vi tar på oss skal utføres hundre prosent, og god oppførsel fra de ansatte er viktig, påpeker Granli. Han ser likevel behovet for å ansette flere fordi de må i perioder leie inn folk.

Første lærling

Snart er bedriftens første lærling på plass, noe som er nyttig for å kunne ta på seg en del offentlige oppdragsgivere som stiller krav, og for å få rekruttering.

En fast verksmester produserer både til ulike prosjekt og til snekkere og privatpersoner som kommer innom får å få noen beslag eller lignende.

– Nå er det høysesong og vi tar ikke helt fri i sommer.

I tillegg til Kjell Granli, som er ingeniør, har bedriften også en sivilingeniør. De prosjekterer og beregner ventilasjon. To serviceteknikere server og regulerer inn anlegg.

Avfalls-sjakter

Slike avfallssjakter for helsebygg selges over hele landet.

Slike avfallssjakter for helsebygg selges over hele landet.

Utvendig blikkenslagerarbeid utføres mest lokalt på Romerike, mens arbeid med ventilasjon strekker seg over Akershus, Østfold, Hedmark og Oslo-regionen.

På et annet fagområde, er det arbeid over hele landet. I noen år har de nemlig samarbeidet med Scand Industrimiljø AS på flere tekniske løsninger. Det kan være utskilling av flis, metall, støv, lyd etc.  Avfalls-sjakter for sykehus og helsehus er et produkt som har blitt en spesialitet. Bedriften prosjekterer, og så blir 1,5 mm rustfritt stål produsert i Sverige, før bedriften monterer.

– Nå bygges det sykehus og helsehus over hele landet, og gjennom dette samarbeidet har vi stadige forespørsler, sier Granli.

Investering i gode medarbeidere er viktig for å få både ventilasjonsarbeid og utvendig arbeid til å gå i pluss.

Investering i gode medarbeidere er viktig for å få både ventilasjonsarbeid og utvendig arbeid til å gå i pluss.

Prosessventilasjon er en av oppgavene det jobbes med.

Prosessventilasjon er en av oppgavene det jobbes med.

Bedriften har gode verksteder for produksjon både til eget bruk og for de som kommer innom for å få et beslag o.l.

Bedriften har gode verksteder for produksjon både til eget bruk og for de som kommer innom for å få et beslag o.l.