Innom de gamle fengselsmurene på Oslo Kretsfengsel er det hektisk aktivitet, slik det har vært det siste året. Det er verken gamle fanger eller Egon Olsen som svetter bak murene, men arbeidere fra Storo Blikkenslagerverksted AS.

De er underentreprenør for entreprenøren Thorendahl AS og skal til sammen legge sink på totalt 5400 m2 med takflater på vegne av oppdragsgiver Statsbygg. Sinken er levert av Rheinzink.

Tak på 11 bygg

Store tak som på bygg B har fått ny sink og snøsikring av blikkenslageren.

Store tak som på bygg B har fått ny sink og snøsikring av blikkenslageren.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

I to år skal de jobbe med å legge nye sink-tak på 11 bygg på området. Arbeidet gjøres stort sett under takoverbygg for å kunne bli skjermet mot vær og vind.

– Her har det alltid vært båndtekket tak, som nå var moden for utskifting, forteller prosjektleder for blikkenslagerbedriften, Thomas Wierli. Alexander Johansen var prosjektleder det første året og gjorde mye av forarbeidet i prosjektet. Prosjektlederen begynner å bli godt kjent bak gitteret, gjennom korridorer og på ulike rom i fengselet. Men arbeidet foregår for det meste på taket, og de har laget et eget lite verksted med maskiner som skal til for å klippe og knekke sink.

Det gamle taket har vært av stål som er malt, hvor malingen flasser av etter mange år.

Mange i arbeid

– Her har det siste året i snitt vært 6-7 mann i arbeid, og slik vil det også bli det neste året før vi er ferdig, sier Wierli.

Fengselsfuglene som holder til i trærne på området er plystrer like sterkt som de alltid har gjort, mens det ikke er noen innsatte igjen i de gamle fengselsbygningene. Hva bygningene skal brukes til er ennå ikke avklart, men Statsbygg tar vare på det fengselet.

Foruten 11 bygg som får ny sink på taket, er det murere innom for å reparere skader på murene. Mursteinen som preger både bygninger og muren rundt holder utrolig bra etter flere hundre års bruk og slitasje.

 

Med mange tak blir det en del detaljer som krever presisjon. Her er det Piotr Pawel Lesner som er i aksjon.

Med mange tak blir det en del detaljer som krever presisjon. Her er det Piotr Pawel Lesner som er i aksjon.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Med tak over tak er det lettere å jobbe i alle årstider.

Med tak over tak er det lettere å jobbe i alle årstider.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
6-7 arbeidere vil være i sving i to år med sinkarbeid. Jonas Teigen-Kolerud og Maciej Babiarz jobber her med falsene.

6-7 arbeidere vil være i sving i to år med sinkarbeid. Jonas Teigen-Kolerud og Maciej Babiarz jobber her med falsene.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

 

Maskiner med coil er plassert på bygget for å gjøre arbeidet lettere.

Maskiner med coil er plassert på bygget for å gjøre arbeidet lettere.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media