Helse Stavanger HF deler ut den ene kontrakten etter den andre under utbygging av SUS 2023. Nå er kontrakt for luftanlegg for halvparten av bygningsmassen tildelt GK Inneklima AS.

– Vi har jobbet målrettet for å vinne dette anbudet som er en av de største avtalene vi har vunnet på luftanlegg i region vest. I første omgang blir det tre personer involvert i samspillfasen, etter hvert vil vi koble på en bemanning på opp mot 20 personer, sier distriktssjef Geir Bruun i GK Inneklima i en pressemelding.

94,5 millioner

Kontrakten er verdt 94,5 millioner kroner inkludert moms. Denne kontrakten gjelder byggene C, D og E på det nye universitetssykehuset på Ullandhaug, og utgjør litt over halvparten av bygningsmassen. Luftanleggene består av sentrale installasjoner som luftbehandlings-aggregater med integrert automatikk, og et omfattende kanalnett med ventiler ut i rommene på sykehuset. Det er GK Inneklima sin avdeling på Forus i Stavanger som skal stå for hovedleveransen av luftanlegget, i samarbeid med konsernets andre avdelinger i Norge.

Godt inneklima

– Denne avtalen med GK Inneklima AS sikrer at det er et teknologisk godt luftanlegg i det nye sykehuset. Det betyr at inneklimaet for pasienter og medarbeidere vil bli veldig bra, og sørge for at det er godt å være i bygget, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssykehus.

Den andre kontrakten for luftanlegg nærmer seg også avklaring, og det gjenstår bare detaljer før også den blir offentliggjort.

Skal levere varme- og kjølesystemer

Også kontrakt for levering av hovedinfrastruktur fra energisentral for kjøle- og varmedistribusjon er tildelt. Her er det Stig Halvorsen AS som har fått jobben verdt vel 31 millioner kroner. De skal levere varme- og kjølesystemer som omfatter sentrale rørtekniske installasjoner knyttet til energiforsyningen til sykehuset, basert på energibrønner i fjell som energilager. Dette er supplert med blant annet varmepumper. Også denne kontrakten har gått til et firma med lokal forankring, slik som de fleste kontraktene så langt.