Tidligere har Mathiassen Ventilasjon- Blikkenslager AS på Finnsnes i Troms vært med og bidratt til fasadene på det omtalte gulltoalettet på Senja. Nå skal neste bygg på turistveien reises som et samarbeid mellom Statens Vegvesen, fylkeskommunen og kommunen. Anlegget skal inneholde bobiltømming, toaletter og buss-venterom.

– Dette prosjektet er vi ikke med på for å tjene mye penger, men bidrar til å sette fotavtrykk for ettertiden, sier Knut Ivar Hov til Blikkenslagere.no.

Han har hatt flere runder med Fur Arkitekter i Trondheim, samt TYIN tegnestue for å få testet ut ulike varianter av det som skal bli deler av tak og fasade på bygget. Totalt er det bare 30 kvadratmeter overflate som skal tekkes med eloksert aluminium.

450 plateskiver blir for vanskelig og omfattende å få produsert på eget verksted. Derfor er det inngått et samarbeid med Sifa AS i Selbustrand utenfor Trondheim som skjærer ut med laser og knekker skivene før de sendes til eloksering.

Slik skal det nye turistbygget på Senja, som preges av blikkenslagerens 450 biter med eloksert aluminium.

Slik skal det nye turistbygget på Senja, som preges av blikkenslagerens 450 biter med eloksert aluminium.

Perforeringer

– Vi har plasmaskjærer i bedriften, men det er mye enklere og raskere med laser. Platene har en tykkelse på 3 mm. Raft og møneskiver er umulig å knekke begge veier, slik arkitekten ønsker. Derfor må de sveises sammen, sier Hov.

Noen av platebitene skal også ha perforeringer for å slippe inn lys.

Neste steg er nå få eloksert aluminiums-skivene i ulike fargekulører. Dette gjøres ved at noen får veldig kort eloksering, mens andre får opp mot 10 minutter. Arkitekten ønsket spill i fasade og tak med ulike lyse og mørke farger slik som skjellet på en fisk.

Selve bygningen er satt opp i stål som reisverk, med idé som fiskebein. Alle som skal være med på dette prosjektet må gå på 2 dagers kurs hos Statens Vegvesen for å håndtere å jobbe nær trafikken, med vei som går like forbi.

450 biter av eloksert aluminium skal prege bygget på Senja.

450 biter av eloksert aluminium skal prege bygget på Senja.

Lærerikt

– Til nå har vi vært frem og tilbake for å finne rette varianter, og så vil selve produksjonen starte snart opp. Vi skal til med monteringen i mai, og da vil jeg ha med meg en ung blikkenslager som stolt i ettertid kan vise til hva han har vært med på, sier Hov.

Planen er at hele bygget skal stå ferdig i sommer og tas i bruk av turister som farter forbi.

For blikkenslageren er dette et prosjekt med vanlig prising av hele prosjektet, og Hov har erfaring fra varierte bygningsarbeider fra før.

– Vi ser ikke for oss å tjene særlig med penger på dette prosjektet, men det er både utviklende og lærerikt, sier Hov.

Her er mer om prosjektet:

Her ser vi hvordan antall minutter påvirker fargen på elokseringen.

Her ser vi hvordan antall minutter påvirker fargen på elokseringen.