Fra å være byens skamplett er Sildetomta snart forvandlet til byens stolthet. Den har fått det nye navnet Sølvparken og inneholder boliger, park og næringsbygg knyttet til det nye hotellet 1624. Nå har imidlertid Kongsberg kommune oppdaget at fasaden ikke er helt i tråd med det omsøkte prosjektet. Fasaden består av en rekke farger og det er kombinasjonen av disse som ikke er i henhold til det som er omsøkt.

«Fasaden slik den har blitt, er visuelt sett langt mer urolig og virker mer tilfeldig «fargelagt» enn tegningene som er godkjent. Vi ser også at det er færre mørke felter og flere lyse felter», het det i brevet fra kommunen til utbyggeren.

Overfor lokalavisen Laagendalsposten som først omtalte saken , bekrefter arkitektfirmaet Halvorsen & Reine at det har skjedd en feil. I et svarbrev til kommunen skriver arkitekten at avviket handler om at gråtoner har blitt forvekslet hos fasadeleverandøren. Det betyr at fasadeplatene som på tegningen er vist med mørkere farge, er blitt lysere – og omvendt. Dette er en systematisk feil som går gjennom på hele fasaden.

Avviket er ikke oppdaget i noen ledd, før kommunen påpekte det. Det vil si at det aller meste av montasjen allerede var gjort før feilen ble oppdaget.

«Vi har undret oss over hvorfor ikke vi har oppdaget dette på et tidligere tidspunkt. For alle involverte er det svært trist at feilen har oppstått, da det ligger enormt med arbeid i komposisjon av fasadeplatene». skriver arkitekt Sindre Skarra hos arkitektfirmaet Halvorsen & Reine AS i et svarbrev til Kongsberg kommune.

Arkitekten mener at det er feilens systematiske karakter er årsaken til at det ikke har blitt oppdaget tidligere.

«Derfor har det ikke falt noen inn at dette i det hele tatt kunne være en realitet». Platene med kobberfarge er riktig plassert på fasadene, mens gråtonene er forvekslet.

Nå er Veidekke, arkitekten og Kongsberg kommune i dialog for å finne en løsning.