Bare tre måneder etter ferdig læretid i Agder Ventilasjon AS fant Daniel Tangvall ut at han ville prøve ut drømmen sin om egen virksomhet. Da hadde faren sluttet i bedriften, og Daniel ville skape sitt eget. Derfor startet han i 2017 opp Ventilasjon Sør AS, og allerede etter et halvt år fikk han sin første ansatt.

Deretter vokste det fort. Nå sitter 22-åringen med en bedrift som påtar seg arbeid innen ventilasjon og utvendig blikk- Bedriften har i dag 9 ansatte.

– Jeg blir stadig tatt for å være lærlingen i bedriften, og sist skjedde det i forrige uke, smiler Daniel Tangvall som er den yngste i bedriften.

Som 14-åring begynte han å jobbe i firmaet til faren, først med enkle hjelpeoppgaver, men etter hvert ble han med på montering av ventilasjon i ferien og på kvelder. Dette trivdes han med, og begynte på utdanningsløpet 1+3, før svennebrevet var i boks for et par år siden.

– Da jeg startet eget firma hadde jeg ikke drømt om å sitte her to år etterpå med så mange ansatte og så mange jobber. Det har gått veldig raskt, og det er travle dager for å håndtere alle oppgaver, sier Tangvall.

I starten jobbet de mest med boligventilasjon, men med ansatte med ulik kompetanse og erfaring, kan bedriften nå påseg seg et større spenn av arbeidsoppgaver. 1,5 stilling er i dag utvendig blikk, men bedriften har ambisjoner om å vokse i dette segmentet.

Får to lærlinger

To skoleelever har praksis i bedriften en dag i uka, og planen er at disse skal begynne som lærlinger til neste år. Samtidig er det planer om å ansette en til på automasjon.

– Vi har en person som jobber med automasjon, men ser at det kan bli behov for flere. På sikt hadde det også vært fint å kunne prosjektere ventilasjon selv, sier Tangvall som har klart å gå med overskudd de to første årene.

Oppstartsåret omsatte firmaet for 2,5 millioner kroner, og satt igjen med nesten en halv million. For 2018 blir overskuddet litt lavere, men omsetningen økte til 10,4 millioner kroner.

– Siden vi ansatte mange flere og fikk en egen prosjektleder, tar det tid å tjene dette inn igjen. Men jeg er fornøyd med at vi klarte overskudd de to første årene, sier den unge bedriftseieren som har som mål å passere 20 millioner kroner i omsetning dette året.

Faren er konsulent

Han får noe hjelp med økonomien, og prosjektlederen tar en del av styringen på prosjektene. Tangvall bidrar selv på noen prosjekt, samtidig som han har det overordnede ansvar som daglig leder og sørger for å ha oversikten over alt som foregår.

– Jeg kan bruke min far som konsulent om det er noe som jeg lurer på. Men jeg bruker mye av lærdommen fra jeg var 14 år til å drive bedriften til daglig, sier han.

Hans forklaring på at han har lyktes så raskt er hardt arbeid og stå-på-vilje, samtidig som han har fått tak i god arbeidskraft. De fleste har svennebrev, og de to siste skal ta det i løpet av året.

Nedslagsfeltet for Søgne-bedriften er hele Sørlandet. Selv om det er hardt press på marginene innen ventilasjon ser grunderen positivt på fremtiden.

Foruten Daniel Tangvall er det fem andre aksjeeiere i bedriften.