–  Jeg frykter ikke utenlandske konkurrenter, men at vi som nasjon er bevisstløse. Nøkkelen er en klar og tydelig næringspolitisk strategi, sier leder for BNL Jon Sandnes til Nye Veger.
Han mener at store investeringer i bygg og veier i Norge må føre til at Staten må bruke sin makt.
– Infrastrukturambisjonene som Regjeringen og Stortinget har, må brukes til noe mye større enn en ren anskaffelse. Så store offentlige innkjøp må utnyttes i et næringspolitisk perspektiv, uttaler Sandnes.
Han peker på at oppdraget er veldig tydelig i Perspektivmeldingen som ble behandlet av Stortinget i fjor, som sier at hvis nasjonen skal kunne opprettholde sine velferdsordninger de neste tiårene, så må det skapes en million nye arbeidsplasser innen 2060.

Størst

– Og da vil jo byggenæringen, som landets største distriktsnæring og landets største fastlandssnæring, måtte være en av de største bidragsyterne for å skaffe sin andel av disse nye arbeidsplassene. Men da må det en helt annen næringspolitisk drive til for å skape nye, framtidsrettede arbeidsplasser. Arbeidsplasser som tar i bruk teknologi så det holder og som er så framtidsrettet at når de har levert en vegstrekning, så sitter vi igjen med en kompetanse og en arbeidsplass som bærer oss inn i framtida, sier Sandnes.