I 15 år var blikkenslagermester Kasper Kaarbø ansatt hos Sigfred Bentzen & Sønn AS i Oslo. De siste åtte årene jobbet han som prosjektleder, men for ett år siden sa han stopp. Da orket han ikke lenger å ha en arbeidshverdag som handlet mer om jussen og spissfindigheter i kontraktene enn om godt faglig arbeid.

— De fleste blikkenslagere velger yrket for å jobbe med blikkenslagerfaget, ikke for å drive med jus. Blikkenslagere er plassert langt nede på rangstigen i et prosjekt. Samtidig er vi mest opptatt av å levere godt håndverk og god service, og mindre opptatt av byråkrati og papirmølle. Dette utnytter enkelte av de store entreprenørene, sier Kaarbø, som trekker frem Hent som en versting.

— Men blikkenslagere snakker med hverandre, og Hent fikk etter hvert så dårlig rykte at ingen ville samarbeide med dem. Da ble de nødt til å justere kursen.

Alle blir skadelidende

Hver for seg har imidlertid ikke de mindre blikkenslagerbedriftene nok ressurser til å imøtegå de største entreprenørene, som ofte har ansatt egne jurister.

Kaarbø forteller at han har mange kolleger som bare finner seg i at det må bruke unaturlig mye tid på papirarbeid. Selv valgte han til slutt å takke for seg. I fjor flyttet han til Hobøl, der han nå driver Kaarbø Metall AS. Her styrer han sin egen arbeidshverdag, der han tar på seg både små og store kreative jobber.

Kaarbø har fått med seg bransjens nye initiativ til å gjøre noe for å få ned konfliktnivået, og det er han veldig positiv til. Rapporten til en arbeidsgruppe som har sett nærmere på problemet, viser at hele byggebransjen blir skadelidende av krangling og konflikter i prosjektene.

Samarbeid lønner seg

Kaarbø har selv opplevd at hovedentreprenører har lagt ut juridiske feller for at underentreprenører ikke skal få betalt for arbeid som er utført.

– Alle vil være bedre tjent med å samarbeide med hverandre. Klarer man å slutte å krige med hverandre, vil arbeidet gå smidigere, og det vil bli mer lønnsomt for alle, poengterer han.

Veidekke er en av få store entreprenører som har skjønt dette allerede, mener Kaarbø.

— Veidekke er en positiv og samarbeidsvillig hovedentreprenør, som strekker seg langt for å bruke de samme underentreprenørene fra prosjekt til prosjekt, fordi de kjenner hverandre, sier han.