E-læringen er et viktig verktøy i teoriopplæringen for ventilasjons- og blikkenslagerfaget, og VBL har lagt ned mye ressurser i utviklingen av dette programmet.
Datapower står for den tekniske biten av programmet mens Kjell Hæggernæs og Stein Erik Sliper ved opplæringskontorene i Bergen og Stavanger har lagt ned mye arbeid i tekst, bilder og oppgaver.
Nå har styret i VBL diskutert om E-læringen skal få en ytterligere oppgradering og moderniseres.
Styret har sendt saken videre til oldermannsmøtet som skal komme med sine synspunkter rundt bruken av E-læring.

For teoretisk

Tidligere teoretiske lærebøker er ikke å få tak i. Bøker som brukes på videregående skole i Vg1 og Vg2 inneholder lite teori om vårt fag.
– Utviklingen skjer så fort at vi klarer nesten ikke trykke opp en bok før denne kan forkastes grunnet gammel informasjon. E-læring kan oppdateres kjapt og endringene kommer øyeblikkelig til alle brukere av programmet, sier Kjell Hæggernæs.
Stein Erik Sliper og Kjell Hæggernæs ønsker å gjøre en del endringer for at programmet skal bli mer visuelt og moderne.
Eksempler på dette er tegneprogram (enkel utgave av DAK) hvor brukerne kan tegne egne løsninger, og løse oppgaver ved å hente produkter og plassere dette inn i en forhåndsgitt oppgave.
Ved å velge ett produkt, vil det også komme opp tilgang til teori rundt dette produktet. Ved å trykke på dette kommer du rett inn i E-læringen hvor du får dypere teoretisk informasjon og bilder.
– Vi snakker også om å lage filmer som viser hvordan man produserer diverse ting innen faget. Det kan være en film som viser hvordan man produserer en overgang firkant rund på verkstedet. Brukeren kan da stoppe videoen, spole tilbake om han/hun ikke fikk med seg alt og løse oppgaven selv, sier Hæggernæs.

 

Variert bruk

Bruken av E-læringsprogrammet varierer veldig rundt om i landet.

I Bergen og Stavanger bruker alle lærlinger og elever innen vårt fag programmet. Det brukes også under opplæring av voksne som ønsker å ta svenneprøven. De bruker programmet på kurs og i teoriopplæringen opp mot faglig teorieksamen.

Rørleggerfaget har akkurat det samme programmet, noe som gjør det lettere for lærerne på skolen som skal ha undervisning i begge fagene.

Koster mer enn bok

E- læring koster mer enn en bok, men er mye mer fleksibel og brukervennlig. Den kan hentes ned på data, nettbrett og mobiltelefoner.
– Ønske er jo å ha flere brukere, noe som også medfører at det kommer inn midler til fremtidige oppdatering og endringer, sier Hæggernæs.