Som et prøveprosjekt vil Bergen akuttsenter for Bufetat inneholde en totalentreprise for byggautomasjon. Årsaken er behov for ulike tekniske løsninger for å gjøre hverdagen for brukere og drift enklere.

– I andre byggeprosjekter har vi noen ganger sett at arbeidet med tekniske anlegg, og da særlig SD-anlegg, ikke får nok oppmerksomhet. I dette prosjektet ønsker vi derfor å teste ut om en egen totalentreprise for byggautomasjon vil kunne sikre anlegg av ønsket høy kvalitet, sier byggeherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg i en pressemelding.

Statsbygg har tegnet kontrakt med GK Inneklima AS om totalentreprise for byggautomasjon for bygget i Bergen, mens Åsane Byggmesterforretning har totalentreprisen for de bygningsmessige arbeidene.

Byggeprosjektet som skal være ferdig neste år skal være et passivhus med oppvarmingsbehov som skal dekkes av varmepumpe med varmeopptak fra energibrønner.

Bygget i Bergen for totalentreprise på byggautomasjon. Illustrasjon: Statsbygg

Bygget i Bergen for totalentreprise på byggautomasjon. Illustrasjon: Statsbygg

Illustrasjon: Statsbygg