Nye utskiftinger bidrar til at de små bedriftene blir representert i de styrende organer.

– Samtidig som jeg er valgt inn for å representere helheten i NHO, er ståstedet mitt de små bedriftene og situasjonen som håndverksbedrifter står oppi. Det er nok av ting å ta tak i, men NHO har nå et styre med veldig flinke folk så inntrykket mitt etter det første styremøtet er at dette er en artig plass å være, sier byggmester Kjell Skog til Byggmesteren.

Han leder Byggmesteren Tromsø og har engasjert seg i tømrerfagets og byggebransjens utfordringer med innovasjon og industrialisering som utfordring.

Østvold har lenge vært en klar røst for byggebransjen og skal nå bidra i BNL som styremedlem.

Her ble Dag Andresen gjenvalgt som leder mens Steinar Holm, VKE ble valgt til nestleder.

De øvrige i styret for BNL blir Bjarne Hønningstad, Treindustrien, Hans Chr. Meling, NML, Jørgen Evensen, EBA, Nina Aasland, Norsk Utleieforening og Torkild Korsnes, Rørentreprenørene.