Aggregatseksjonene på de nye størrelsesoptimaliserte modellene kan også trilles direkte inn gjennom en standard døråpning, uten behov for demontering og remontering.

– Ved å flytte spjeld, batteri og automatikktavle ut av aggregatet, kan lengden på seksjonene reduseres til et minimum. Resultatet

er et aggregat klar for installasjon i selv de mest plassbegrensede rehabiliteringsprosjekter. I tillegg har vi løst det gamle, praktiske problemet med å få aggregatet frem til installasjonsstedet, sier Amund Ona Gjul, markedssjef i Systemair.

Amund Ona Gjul, markedssjef i Systemair.

Amund Ona Gjul, markedssjef i Systemair.

Aggregatkapslingen er lik for alle varianter, det samme er alle nøkkelkomponenter. Systemair Access er tilgjengelig for alle varianter og sikrer enkel oppstart, konfigurering og integrasjon mot SD-anlegg.