Ikke siden Lisbeth K Schjelde begynte som daglig leder i Opplæringskontoret BTV har det vært så stor interesse for å begynne som blikkenslager i Trøndelag.

– Vi er svært fornøyd med årets inntak. Vi har ikke tatt inn så mange lærlinger siden jeg startet opp for 11 år siden. Nå ser vi effekten av den jobben som er utført med skolebesøk, kinoreklame, bruk av Facebook, Instagram og Snapchat, sier Schjelde til Blikkenslagere.

Hun er ikke i tvil om at aktiv bruk av sosiale medier bidrar til interesse for faget. Også et NAV-prosjekt og bruk av VR-briller er tiltak som bidrar til økende interesse for å bli blikkenslager.

– Vi er ute på videregående skoler jevnlig for å fremme faget. Det er systematisk arbeid over tid som gir resultater. Også dyktige bedrifter som tar imot lærlingene er avgjørende for å lykkes, sier Schjelde. Det gjennomføres karrieredager (4 dager) ved Tiller vgs og Charlottenlund vgs for alle 10 klassinger i Trondheims område i begynnelsen av oktober måned.

Fokus øker på å ha lærlinger med stadig strengere krav til dette i kontraktene.

Mange lærere

Mens det for tiden er 54 løpende kontrakter, består årets kull av 29 nye lærlinger. Her kommer 14 fra videregående skole mens 9 kommer via NAV-prosjektet «Yrkesstolthet». 6 er voksenlærlinger.

Dette er det tredje kullet fra NAV. 20 av de nye lærlingene er innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget, mens 8 er innen tak- og membrantekkerfaget og 1 i isolatørfaget.

Nå starter arbeidet med å intervjue kandidater til det fjerde kullet i NAV-prosjektet.

Med 5 lærere i blikkenslagerfaget blir det god opplæring, samtidig som det overføres kunnskap under kurs og opplæring ved bedriftene.

– Slik vi ser søkingen til faget nå, er vi godt dekket med lærlinger i bedriftene. Så må vi bare fortsette å arbeide for at unge blir kjent med og vil velge faget, sier Lisbeth K Schjelde.