Ivar Lunde Eldstad (50) har bodd i Gol i alle år. Det var også her han begynte i Blikkhuset Hallingdal da han var 18 i 1990.

Det var faren Olav Eldstad som startet bedriften sammen med kollega Erik Hammer. Ivar Lunde Eldstad kjøpte seg etterhvert inn i bedriften. Det har han ikke angret på.

Etterhvert har han tatt både svennebrev og mesterbrev.

Et «trebein» å stå på

Bedriften driver med tak, fasader og ventilasjon og opererer på hyttemarkedet, i boliger og i næringsbygg. I tillegg har de også produksjon og salg av beslag.

– Gol er en hyttebygd. Har det vært gunstig for bedriften?
– Ja og nei. Der kommer an på hvilket segment det er. Oppdrag på hytter er gjerne ventilasjon, tak og fasade samt produksjon og salg, sier Eldstad som kan glede seg over at fjoråret – pandemiåret – antagelig er det beste noensinne i bedriftens historie.

– Jeg tror vi har et jevnere marked her ute i distrikts-Norge enn i byene. Men det betyr at vi må ha flere bein å stå på. Oppdragsmengden er delt på tre omtrent like store deler, nemlig produksjon/salg, tak og fasade og ventilasjon. Vi har med andre ord et godt «trebein» å stå på, smiler Eldstad.

Blikkhyset Hallingdal driver med tak, fasader og ventilasjon og opererer på hyttemarkedet, i boliger og i næringsbygg.

Blikkhyset Hallingdal driver med tak, fasader og ventilasjon og opererer på hyttemarkedet, i boliger og i næringsbygg.

Faste ansatte

– Hva vil du si er de største endringene i løpet av disse årene?
– I dag har vi mye bedre verksted og produksjonsutstyr, forteller Eldstad som nå er leder i en bedrift med 13 ansatte. For to år siden fikk han tak i to lærlinger – for første gang i bedriftens historie. Den ene av dem tok svennebrev i februar, og den andre skal ta det til høsten.

– Det er ikke lett å få tak i fagfolk, særlig siden det ikke er yrkesutdanningsmuligheter i skolene. Vi prøver å knytte til oss fagpersoner ved å tilby medeierskap i bedriften, sier Eldstad.

Hvordan ser du på Blikkhuset Hallingdal om 50 år?
– Jeg har tro på at teambygging er viktig i fremtiden. Den største utfordringen blir å ha nok tilgang på fagpersonell. Vi er avhengige av import av arbeidskraft i Norge som er et lite land med få hoder, armer og bein, sier han.

Under pandemien var det mange østeuropeere som forlot Norge. Merket dere noe til det?
– Nei, vi har fast ansatte folk. For oss er det andre utfordringer. Stålmarkedet bør bli mer forutsigbart, for eksempel. Det er også for dårlig tilgang til materialer. I tillegg har vi Ukraina som gir usikkerhet og priser som går i været. Det gjelder også fraktprisene, sier Ivar Lunde Eldstad.