Konseptet gjør at huseier og blikkenslager kun får en leverandør å forholde seg til for taket. Det nye konseptet fungerer på den måten at blikkenslageren gir Lindab tegninger, takplan og et enkelt beregningsunderlag for hele bygget. Lindab kommer tilbake med et ferdig tilbudsforslag som inneholder et komplett tak. I RooFit inngår både det rent administrative og produktene.

– Vi i Lindab vet at blikkenslagerne foretrekker frisk luft fremfor kontorluft og plater fremfor papir. Derfor har vi tatt frem en pakkeløsning som innebærer at vi tar oss av det administrative, mens de kan fokusere på selve håndverket», sier Magnus Dahlberg, salgssjef blikkenslagere i Lindab Norge i en pressemelding.

RooFit-pakken inneholder produktene båndtekking og beslagsplater, taksikring, underlagstekking, festemateriell, klammer og takrenner.

– Vi leverer bare materialer som vi vet fungerer sammen. Det er en tanke bak og vurderinger gjort for hvert eneste produkt. Akkurat derfor tør vi gi en garanti på hele 30 år. Denne garantien gjelder forutsatt at blikkenslageren følger våre retningslinjer og bruker materiellet vi har valgt og levert, på den måten vi har beskrevet. Konseptet gjør at takjobben blir tryggere og smidigere både for huseier og blikkenslager, sier Dahlberg.