Det settes krav til lærlinger i stadig flere prosjekter både statlig, kommunalt og privat. Det har bidratt til at 12 prosent av medlemsbedriftene i BNL nå har tatt inn lærlinger som følge av krav i kontrakter.

Dette opplyser BNL i et innspill til den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

BNL påpeker forøvrig at arbeidet med kompetansehevingen må styrkes og at det bør vurderes om flere bør samle innkjøpene sine hos egne enheter, slik som forsvaret og sykehusene.

Nå er tiden overmoden for å opprette offentlig database som foranker dokumentasjon, mener BNL.

Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er på høring og det er blant annet kommet krav om at terskelverdiene er satt uhensiktsmessig høye og offentlige bestillere bør bruke åpne anbudsprosesser i innkjøpene også under terskelverdiene.

– Spesielt blant de mindre bestillerne og de som ikke bestiller så ofte, er kompetansen varierende, skriver BNL. Det gjør at mulighetene til å stille krav i regelverket ikke følges og anskaffelsene blir dårligere enn nødvendig. Anskaffelser som faller under terskelverdiene er spesielt sårbare for kompetansemangelen. Arbeidet med kompetanseheving må styrkes og det bør vurderes om flere bør samle innkjøpene sine hos egne enheter, slik som forsvaret og sykehusene.