KrF har kommet med sine innspill til bruk av innleid arbeidskraft og ønsker å sette klare begrensninger når saken behandles i Stortinget. Dermed ser det ut til å bli flertall til flere innskjerpelser.

– Et langt større problem enn innleie, er alle de som kommer fra utlandet og legger tak uten å betale skatt og unndra seg norske regler, sier Morten Haug i M. Haug & Sønn AS på Jaren.

Han opplever, spesielt i innlandet, at det er skiftende årstider og vanskelig å ha en jevn stab med ansatte. Da trengs det innleie i perioder.

– I vinter leide vi ut flere ansatte til andre firma  som trengte arbeidskraft. Nå leier vi inn to personer for å ta unna oppdragene, sier Haug som også er oldermann i VBL i Hedmark og Oppland.

Feilslått

Han er glad for at det gis gode betingelser for de som skal jobbe i bemanningsbyråer, men mener kampen mot bruk av innleie er feilslått politikk.

– Vi får ikke lagt et boligtak i området, men hører fra byggvarehusene at det er en strøm av biler med skilt fra Øst-Europa innom for å hente materialer til tak. Mange av disse unndrar seg skatter og avgifter og har helt andre betingelser for sine ansatte, sier Morten Haug.

I hans område er det nesten ingen seriøse aktører som legger tak, kort og godt fordi de blir for dyre. Dette er noe som politikerne burde ta mer tak i, mener Haug.

Han peker på at en vinter med flere meter snø i innlandet gir vanskelig arbeidsforhold og lite aktivitet i flere måneder om vinteren. Skal bedriftene ha kapasitet til å ta topper sommerperioden må de leie inn folk i perioder for å ta topper.

Protester

Han viser til at Manpower har vært i Norge i flere tiår uten at noen reagerte. Men da byggebransjen begynte å bruke innleie ble det protester fra en del politikere som nå ser ut til å få gehør for sine synspunkter.

– Aksjoner på byggeplasser mot de som driver useriøst skjer bare i de store byene. Her tipser vi Arbeidstilsynet uten at det skjer noe, sier Haug.

Bedriftene landet rundt opplever temaet ulikt og noen er mer skeptisk til innstramminger enn andre.

Hos VBL sier daglig leder Ane Dyrnes at det er positivt med visse innstramninger.

Positiv

– Det er positivt at regelverket strammes inn og at nulltimerskontraktene forsvinner. VBL mener at «den norske modellen» med hovedvekt av fast ansatte bør etterstrebes da den gir de beste forutsetningene for sunn konkurranse, god fagopplæring og utvikling og innovasjon i bedriftene. Når bemanningsbyråene må ansette fast og betale ansatte mellom oppdragene, gir det mer likeverdig konkurranse for de bedriftene som satser på egne ansatte. Ettersom dette vil gjøre det dyrere å leie inn fra bemanningsbyråer vil det forhåpentlig også skape incentiver for flere bedrifter å ansette fast selv, sier Ane Dyrnes.

– Samtidig er også de fleste av VBLs medlemmer avhengige av å kunne ta topper med innleid personell. Med krav om tariffavtale for å kunne leie inn midlertidig fra bemanningsbyråer er det mange av medlemmene som vil kunne få utfordringer. Kun 33 av 178 VBL-medlemmer har tariffavtale per i dag.

Snike seg unna

Leder i VBL Bent Sæthre reagerer på kravet om å ha en tariffavtale for å få innleie.

– De mindre bedriftene vil lide av dette, mens de som baserer seg på noen få ansatte og masse innleie kommer til å snike seg unna. De som leier inn for å ta toppene får ikke lov å leie inn fordi de ansatte ikke vil organisere seg. Da sier vi værsågod til de som som baserer seg bare på innleie, mener Sæthre.