Stami AS har kommet med rapporten «Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager». De er statens arbeidsmiljøinstitutt og er et nasjonal kunnskapsorgan for arbeidsmiljø og arbeidshelse.

– Hvis man bruker Arbeidstilsynets anbefalinger for maks løft av totalt 6 tonn per dag ved stående/gående arbeid og regner med dette som en daglig dose, vil kvinner oppnå signifikant økt risiko for kneartrose etter mindre enn ett år, konkluderes det med i denne ferske rapporten. Kne og huksitting kan gi moderat fare for å gi kneartrose er konklusjonen.

Rapporten er basert på mange ulike undersøkelser både i Norge og utlandet gjennom mange år og fra mange yrker. Byggebransjen og blikkenslagere er også representert som en del de mange undersøkelsene som er gjort med mange tusen personer. En tilsvarende rapport kom i 2008.

Vil informere

– Målet med rapporten er å finne dokumentasjon, og så informere om dette til både næringene og organisasjoner som har interesse for dette, sier Bo Veiersted som er gruppeleder for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser hos Stami.

Målet har vært å finne og om mulig kvantifisere mekaniske arbeidsforhold som har en vitenskapelig dokumentert sannsynlig årsakssammenheng med muskel- og skjelettplager. En av konklusjonene de kommer med er at man har funnet økt risiko for kneartose hos kvinner som løfter mer enn 1000 tonn i løpet av en livstid, mens dette ikke er tilsvarende for menn.

Gjennomgang av 10 studier viser at jobbing med armene hevet med albue over skulderhøyde gir en sammenheng med skulderplager.

Skulderplager

Slikt arbeid over 1/2 til 1 time daglig ser ut til å gi økt risiko for skulderplager, viser rapporten.

En enkelt studie har funnet at en opphopende eksponering for «arbeid over skulderhøyde» med 3 200 timer gir en økt risiko . Det betyr for eksempel ca. 15 år med 1 times eksponering daglig.

– Risiko er sannsynligvis avhengig av eksponeringens tidsmønster, for eksempel om man får tilstrekkelig med hvilepauser. Gjennom senere år er det i flere studier brukt nøyaktige metoder for vurdering av eksponering som er relatert til risiko for skulderplager, konkluderes det med.

Fare ved knesitting

En 2-årig oppfølging av nyansatte i forskjellige manuelle jobber fant at arbeid med hendene over skulderhøyde mer enn 15 min daglig var assosiert til nye tilfeller med skuldersmerte.

Den som blir utsatt for kne eller huksitting gjennom hele livet på jobb får økt risiko for neartrose. Her sies det at risikoen øker ved mellom 9 000- 12 000 timer.

Det vil for eksempel si at man skal jobbe to timer daglig på kne/huk i 20 til 28 år for at det på gruppenivå gir økt risiko for kneartrose.

Det er også tendenser til en sammenheng mellom repetivt manuelt arbeid og plager i nakke/skulder og overekstremitet.

Vibrerende plager

Rapporten konkluderer også med at det er moderat vitenskapelig dokumentasjon for en sammenheng mellom arbeid med vibrerende verktøy og vasaspastiske symptomer (hvite fingre). Det er også sammenheng mellom arbeid med vibrerende verktøy og sensonevrale symptomer på hendene.

– Her foreligger det mye dokumentasjon og man har også forskriftsbestemte tiltaks- og grenseverdier for vibrasjonseksponering. Det måles ofte som akselerasjon (m/s2), der det tas hensyn til vibrasjonsutslag og frekvens, heter det i rapporten. Rapporten konkluderer med at det er tilstrekkelig  sammenheng mellom arbeid med vibrerende verktøy og nakke/skulder smerter ,samt karpal tunnel syndrom (CTS).

Begrenset med ryggplager

Når det kommer til ryggplager kan det dokumenteres begrenset mulighet for sammenheng mellom manuell håndtering (alle varianter) og skiveforandringer. Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjonen for å bestemme om det er en sammenheng mellom manuell håndtering (alle varianter) og isjiassymptomer eller ryggsykdom. Samtidig kommer det fram at det ikke er noen sammenheng mellom sittende arbeid og ryggplager. Rapporten kommer fram til at det er begrenset fare for en sammenheng mellom fysisk tungt arbeid og ryggplager som isjiassymptomer.

Selv om den fysiske belastningen er redusert de siste årene, er det fortsatt mange arbeidsplasser innen bygg og anlegg som har mange tunge belastninger fysisk. Nå skal Stami AS jobbe med å få fram resultatene fra rapporten, og det blir invitert til åpen dag med presentasjon av det de har konkludert med.

– Vi ønsker å samarbeide med ulike organisasjoner om resultatene og er blant annet i kontakt med LO, sier Bo Veiersted.

Les hele rapporten på Stami AS.