Sentralt i arbeidet for å få nordnorske ungdommer til å velge blikkenslageryrket står Haaland Norluft AS. Haaland har alene over 40 lærlinger innenfor ventilasjon, blikk, rør og elektro. Av disse er 4 blikkenslagerlærlinger og 2 ventilasjonsmontørlærlinger.

24 % lærlinger

Bedriften har lagt bak seg en sterk og målbevisst satsing på å rekruttere unge til bedriften. På avdelingen i Bodø er det 27 lærlinger av totalt 101 ansatte. Det gir en lærlingeandel på imponerende 26%.

– Hva er bakgrunnen for denne store satsingen på lærlinger?
– Vi gjør det for å styrke vår egen bransje og tilgangen til unge som vil satse på vårt fag. I tillegg jobber vi nå med et opplegg for å få utvekslingsstudenter fra Tyskland, Danmark og Holland. Vi ser for oss at vi sender lærlinger i 1-3 måneder til bedrifter i disse landene og at de gjør det samme til oss. Det gir språklig utvikling, samt kunnskap og innblikk i hvordan de gjør ting i andre land, sier Christoffer Fjeld i Haaland.

Stor interesse for blikkenslagerfaget

Bedriften har sammen med lauget i Nordland lagt ned en solid jobb med rekruttering de siste årene. Det har ikke vært en blikkenslagerlærling i Bodø det siste 10-året. Etter at Haaland og andre fra lauget har brukt tid ute på skolene, har interessen for blikk- og ventilasjonsfaget eksplodert. Nå er det til sammen sju blikkenslagerlærlinger i nordlandsbyen og det skal bli mange flere.

– Hva har dere gjort som skaper denne interessen?
– Vi samarbeider med skoler og lærere slik at vi får markedsført våre fag. Når vi er på skolebesøk har vi med oss ferdige produkter vi har laget på verkstedet. I tillegg har vi en presentasjon av prosjekter vi har og viser ulike arbeidsoppgaver. Vi har også alltid med oss en lærling som kan snakke med elevene angående faget vi driver med.

– Bransjen må tidligere inn i skolen

– Vi får besøk av 10. klasse på skolene og presenterer vårt fag og mulighetene. Det er for sent å presentere faget på videregående. Da har de fleste allerede bestemt seg, og vi får kun tak i de som er usikre eller som vurderer å bytte retning. Vi må inn mye tidligere slik at vi kan friste med alt vårt fag innebærer, slik at vi blir førstevalget. Vi har også gjort en avtale med skolen slik at elever kan få komme hit på utplassering en dag i uka. Så langt i år har vi hatt fire innom på denne ordningen og vi har allerede signert lærekontrakt med to av dem, sier Fjeld.

Utdanning som gir jobb i hele verden

– Blikkenslagerbransjen har en lysende fremtid i nord. Her bygges det for fullt. Det gjør det jo i store deler av landet. Med svennepapirer som blikkenslager får du jobb på dagen de fleste steder i Norge. Det gjelder også i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og mange andre land. Det er et stort behov for faget vårt i flere land. Som blikkenslager kan du faktisk skaffe deg jobb hvor som helst i verden. Det bør vi bli flinkere til å fortelle om, sier Fjeld.