Behov for supplering av utstyret på verkstedet førte til investering i ny knekke og saks. De har nå anskaffet Schrøder Power Bend Professional som knekker opp til 4 meters lengde. I tillegg ble det levert en ny Schrøder PDC motorisert platesaks, som har en klippelengde på 4080 mm med en kapasitet på 2,5 mm stål. Også en knekke på 2,5 meters lengde og et par mindre maskiner er levert til blikkenslageren Os Blikk og Fasade AS, hvor effekten allerede er målbar.

– Når vi først skulle investere, tenkte vi det var like greit å kjøpe en knekke som kan ta opp til 4 meters lengder. Dette har ført til muligheter for lange beslag, samtidig som maskinen gjør ulike oppgaver som vi ikke kunne utføre tidligere, sier verkstedleder Hugo Holte til Blikkenslagere.no.

Bedre flyt i verkstedet

– Hele produksjonen får nå en bedre flyt, sier Holte.

Det tar litt tid å lære seg å bruke de nye mulighetene på de nye maskinene, men allerede nå gir det god effekt på flere områder.

Blant annet har de laget en bardisk i sink som er knekt rundt en bue med 70 mm i diameter.

– Vi har enkelte slike spesielle jobber, selv om dette utgjør en liten del av hele produksjonen. Ellers har vi alt av vindusbeslag, gesimser og fasader med kassetter som vi jobber med til daglig, påpeker Holte.

Blant annet har de produsert og levert beslag, gesimser og båndtekking til den nye gondolbanen på Voss.

Også i Bergen

– Lokalt har vi mye arbeid som utføres, samtidig som det er en god del jobber også inn mot Bergen og ellers i regionen, forteller Hugo Holte.

Rammeavtale med Forsvaret er noe av det som bidrar til å sysselsette 30 ansatte. De har også daglig knekking av ulike beslag og løsninger for mindre entreprenører som bestiller hos Os Blikk og Fasade.

Skaper nye muligheter

– Nå begynner stadig flere å bli oppmerksom på at vi kan knekke fire meters lengder, som kan være fint om kunden vil ha så lange beslag rundt vinduer eller andre steder på et bygg. Dette kommer til å gi oss nye muligheter, sier Holte.

Han viser ellers til at de nye maskinene gjør oppgaver som de gamle ikke kunne. Nå er det mulig å knekke i vend-bare overganger. Samtidig går alt mye raskere, og det blir bedre for de fem som jobber på verkstedet.

P. Meidell AS er forhandler av den 4 meter lange knekken.

Knekking av en disk i sink til en bar er en av mulighetene som Os Blikk og Fasade nå har med den 4 meter lange knekken..

Knekking av en disk i sink til en bar er en av mulighetene som Os Blikk og Fasade nå har med den 4 meter lange knekken..

Fire meter beslag kan lett knekkes, og gir nye muligheter for blikkenslageren.

Fire meter beslag kan lett knekkes, og gir nye muligheter for blikkenslageren.