Fra 2016 til 2017 økte installering av nye solcelleanlegg med 59 prosent. Solenergi er nå den raskest voksende energikilden i verden om vi ser på installert kapasitet, skriver Byggfakta.
Under 100-årsjubileet til Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug sist helg kunne Monier fortelle at det i løpet av våren kommer nyheter.
– Zanda takstein har i mange år hatt integrert solceller i utlandet, men nå kommer dette også til Norge, sier Stein Erik Risa i Monier.
Han tror at solceller gradvis vil komme mer og mer på bygg også i Norge, både store anlegg på store bygg og integrerte solceller i takstein på mindre bygg.

Dyrere strøm

Tidligere har Sun-Net og andre lansert solceller integrert i takstein i Norge, men foreløpig har ikke dette tatt helt av. Årsaken forklares med at det er dyrere å montere og at med forholdsvis lave strømpriser har ikke dette fått så stor gjennomslagskraft.
– Når strømprisene nå ser ut til å gå oppover og med automatiske strømmålere, blir det mer aktuelt å bruke strøm fra solceller i perioder i døgnet med høy strømpris, sier Risa.

Ikke batteri

Monier har nå salgsansvar for produktene Zanda og Isopal som etter hvert går sammen i ett felles produktnavn etter oppkjøp.
Risa ser for seg takstein med solceller hvor strømmen enten brukes på bygget eller blir sendt inn på strømnettet. Batteri for å lagre strøm har han ikke tro på foreløpig.
I fjor ble det installert 18 MWp solceller i Norge som kan levere en estimert produksjon på 14 GWh i året. Også globalt har fjoråret vært et rekordår for solkraft med 99 GWp installert effekt, noe som er en vekst på 26 prosent fra året før.
Mens strømprisene øker, blir solkraft billigere. Det skaper stor interesse for solenergi hos mange byggeiere.