Etablering av ny distribusjonssentral i Grevie i Sverige er bare en av flere investeringer som Lindab gjennomfører for å være best i bransjen på levering og kundeservice. Plasseringen av distribusjonssentralen er sentralt i midten av Lindabs hovedfabrikker for ventilasjon og profilprodukter, samt deres stålservicesenter.
– Her er det meste automatisert, og med hjelp av kraner og rullebånd får vi en mer effektiv plukking og pakking av ordrer som gjør at varer raskt kan sendes ut til kunden, sier administrerende direktør i Lindab Norge, John Georg Storvik.
Samtidig har Lindab fokus på å utvikle godt utvalget av blikkenslagerprodukter på alle de lokale avdelingene i Norge.

– Det er helt essensielt å ha solide lagre lokalt i en bransje der det ofte haster og det er krav om at varene skal være tilgjengelig umiddelbart sier Storvik.
Salget av varer av både ventilasjon og utvendig blikkenslagerprodukter øker hos Lindab, som fokuserer enda mer på god logistikk og varelevering. De tror at dette er en viktig suksessfaktor for videre vekst.
Storvik viser samtidig til at den nye satsingen på distribusjonsentralen ikke skal føre til nedtrapping på avdelingene og lagerhold i Norge, men derimot det stikk motsatte. Ny sentral skal komme i tillegg til det tilbudet som allerede er i dag.

Mål om å være raskest

– Vårt mål er å levere raskest i bransjen og alltid til riktig tid. Med distribusjonsentralen har vi mulighet til å levere store prosjektleveranser raskt fra Sverige, i tillegg til dagens kjørerutenett fra våre lagre i Norge. Hvis det haster har kunden også muligheten til å møte opp i våre butikker for å få hjelp av våre alltid i møte kommende og blide butikkmedarbeidere, sier Storvik. Lindab har mål om en leveringsdyktighet 98 prosent målt i ordrelinjer. Dette målet nådde de i Norge nå i vår. Fra andre halvår skal de forbedre seg ytterligere og har øket målsetning til 98 prosent på hele ordre.

Satser på solceller

Et nytt produkt som Lindab har store forhåpninger til er SolarRoof som er bygningsintegrerte solceller.
– Vi har nettopp begynt aktivt salg av produktet, som vi tror vil ha et stort marked fremover. Samtidig kan vi vise til 10 prosent økning i salget generelt siste året, påpeker John Georg Storvik.

Store spirorør produseres på løpende bånd på hovedkontoret i Oslo.

Store spirorør produseres på løpende bånd på hovedkontoret i Oslo.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Kort levering av ventilasjonsutstyr og andre produkter er hovedfokus sammen med pris og kvalitet.

Kort levering av ventilasjonsutstyr og andre produkter er hovedfokus sammen med pris og kvalitet.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media