Horten kommune fikk nytt rådhus for 18 år siden. Taket som er tekket holder normalt i 20 år, og nå står politikerne foran valget om å bevilge rundt 10 millioner kroner til nytt tak.

Kommunalsjefen innser at de må gjøre noe for å hindre vann gjennom taket. I tillegg til taket må ventilasjonsanlegget også oppgraderes, kommer det frem i en rapport som er laget for kommunen.

En motor til ventilasjonsanlegget er røket og dermed fungerer ikke dette slik som ønsket. Derfor er det planer om å foreta utbedringer.

Selv om situasjonen ikke er prekær ennå, ber rådmannen om at politikerne raskt avklarer om de vil bruke 10 millioner kroner for å gjøre disse utbedringene.