Hvordan skal byggebransjen i fremtiden bli bærekraftig, var temaet som administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes innledet VBLs fagdag med. Med FNs klimamål som bakteppe ba han alle i hele byggebransjen ta mer ansvar, og sa at blikkenslagerne må øke sin kompetanse for å henge med.

– Nå må blikkenslagerne og andre fagfolk slutte å vente på at andre skal bestemme hvordan fremtiden på byggeplassen skal være forhold til både klimatiltak, bærekraft og digitalisering, sier Sandnes til Blikkenslagere.no.

Han viser til at mange blikkenslagere er vant til å komme sent inn i et prosjekt, og at det meste bestemmes av andre. Sandnes mener det er viktig at blikkenslagerne i større grad gjør møter nye krav som kommer.

Øke kompetansen

– De som henger seg på og øker kompetansen forhold til nye krav vil være de som lykkes best fremover, påpeker Sandnes.

Han viste til at byggenæringen omsetter for 563 milliarder kroner, bruker 40 prosent av energien og bidrar med 40 prosent av søppelet i verden.

– Stadig flere setter strenge miljøkrav til bygg, og skal vi være bærekraftig i fremtiden, må vi som næring ta dette på alvor, sa Sandnes til forsamlingen.

Miljøkrav

– Om vi som næring skal framstå seriøse, må vi ta ansvar for miljøet. Her har hver enkelt entreprenør et ansvar, mener BNL-lederen.

Han pekte på FNs 17 bærekraftsmål hvor det første handler om å utrydde fattigdom.

– Skal vi gå over til elektriske kjøretøy på byggeplassen, kan vi ikke bare sende alle kjøretøyene som blir overflødig hos oss til Afrika og overlate problemene der, sa Sandnes.

Anstendighet for arbeiderne var et tema han var inne på i foredraget, og var klar på at bemanningsbransjen må følge klare krav når de leier ut ansatte.

– Vi har krevd at alle skal ha minst 80 prosent stilling, og nå begynner stadig flere større entreprenører å følge disse kravene, sa Sandnes.

Innleie

Han viste til at det har vært mye debatt rundt det med fast ansatte og innleie på grunn av at bransjen har begynt å tulle med dette. Samtidig var han opptatt av å satse på lærlinger.

– Lærlingordningen er noe av det viktigste vi har, for da får vi fast ansatte i bedriftene. En lærling skal ikke leies ut, fastslo han samtidig som det ble pekt på den store etterspørselen etter fagfolk bransjen har. 6 av 10 bedrifter mangler rett kompetanse og tallet er økende. Dette blir en stor utfordring fremover.

– Politikerne har forventning om at vi som næring er en del av løsningen på problemene med useriøse aktører. Vi må jobbe for å fremstå seriøse, slik at vi får rekruttering, sa Sandnes. Mer industrialisering og digitalisering er andre områder som setter økte krav til alle aktører i bransjen, også de små underentreprenørene.

– Her må ikke de små entreprenørene sitte å vente på utviklingen, men må bidra til å påvirke sin fremtid for å kunne overleve, mener Jon Sandnes.