For ett år siden ble A-krimsenteret i Bodø startet opp med ansvar for hele Nordland, og etter ett års drift har de vært innom både byggebransjen, fiskeribransjen og turistbransjen.

– I Bodø er det for tiden enorm byggeaktivitet, og vi har vært innom på de fleste av de store byggene for kontroller. Inntrykket så langt er at det ikke er særlig ille forhold, sier Per Thomassen som er koordinerende leder for A-krimsenteret.

Politimannen har tidligere vært leder for økokrimteamet og har bygd opp virksomheten som skal jobbe med å avdekke kriminelle forhold i ulike bransjer.

– Vi føler ofte at vi blir ønsket velkommen på byggeplasser. Så langt har vi ikke opplevd å ikke blitt ønsket velkommmen, og jeg tror mange setter pris på det arbeidet vi gjør, sier Thomassen som har vært med å avdekke enkelte mindre ulovligheter i bransjen.

Han peker på at det kan være store entreprenører som stort sett jobber seriøst, men at det kan være underentreprenører som ofte bruker mye utenlandsk arbeidskraft som ikke alltid ivaretar lover og regler like godt.

Arbeidstilsynet, Politiet, Skatt Nord og NAV har tverrfaglig samarbeid i hele fylket og har første året lagt plan for hvor de skal ha kontroller. A-krimsenteret i Bodø skal ha 10,5 stillinger og er ennå ikke ferdig oppbygd. Likefullt har de allerede utført mange kontroller. Mens det mange steder i landet avdekkes mangel på HMS-kort i byggebransjen, har ikke det så langt vært et stort problem i Nordland.

Får inn tips

– Vi har samarbeid med NHO og LO for å få inn tips om arbeid som bør sjekkes, og vi får en del henvendelser som sjekkes ut, sier Thomassen og peker på at holdningsarbeid er en viktig del av jobben.

Han er også glad for tips om privat bygging som ofte går under radaren, og tidligere aksjoner mot omreisende steinleggere har bidratt til at dette ikke lenger er noe problem.

Over hele landet aksjonerer de 7 A-krimsentrene og Arbeidstilsynet hvor det avdekkes klanderverdige forhold.

I mai har det vært gjort 500 tilsyn fra Arbeidstilsynet, hvor nærmere halvparten avdekket farlig arbeid som har ført til stans i arbeidet og risiko for overtredelsesgebyr.

Skader fingrene

En gjenganger er arbeid i høyden uten stillas eller sikring, dårlig fundamentering for stillas, stiger som kan velte eller skli eller for dårlig fallsikring. Skader på fingre og hender som ved saging eller annen feil bruk av verktøy ble også avdekket.

I Trondheim har det vært kontroller hvor 44 mann manglet det lovpålagte HMS-kortet. Mange er utenlandske arbeidstakere og 20 % av de kontrollerte var ikke registrert i arbeidstakerregisteret. 4 ble bortvist fra byggeplassen og 3 personer ble pågrepet fordi de ikke hadde oppholds- og arbeidstillatelse.

Politiet i Trondheim uttaler til Adresseavisen at de er overrasket over hvor mye de finner av ulovlig virksomhet på byggeplasser.

Arbeid stanset

Også i Møre og Romsdal har det vært aksjoner på byggeplasser i det siste.

34 private byggeplasser og 91 personer er kontrollert i en samordnet aksjon. Ved halvparten av byggeplassene ble arbeidet stanset av Arbeidstilsynet og en tredel av arbeiderne manglet pliktig HMS-kort.

– Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, kemner og Nav arbeider tett sammen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi har en egen samarbeidsavtale i Møre og Romsdal og prioriterer arbeidet høgt, sier politioverbetjent Linn Erstad fra økonomi- og miljøavsnittet i Møre og Romsdal politidistrikt til Romsdals Budstikke.