NHO har foretatt en medlemsundersøkelse om situasjonen rundt utbruddet av covid-19. Her har også medlemsbedriftene fra Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL) deltatt.

En av de som har svart er Bjørnar Eriksen i Tempe Blikk og Ventilasjon AS i Trondheim.

– Vi har hadde vår beste måned i mars og har hatt mye å gjøre tross den vanskelige situasjonen, sier Bjørnar Eriksen til Blikkenslagere.no.

Tallene viser at 44 prosent har måttet permittere ansatte fordi det har vært mindre aktivitet den siste perioden. Men minst like interessant er det at bedriftene i liten utstrekning tror at de må si opp ansatte i tiden som kommer. 87 prosent melder at de ikke planlegger oppsigelser som følge av koronaviruset. Det betyr at kun 13 prosent planlegger oppsigelser. Samtidig sier 23 prosent i undersøkelsen at de frykter at korona-situasjonen kan føre til at deres bedrift går konkurs.

Lavere etterspørsel

74 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen oppgir at de merker en lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordrer.

Samtidig er usikkerheten stor for hva som vil skje i fremtiden. Mange er redde for at svakere økonomi i samfunnet bidrar til at prosjekter stoppes og at andre som var planlagt frem i tid, nå stoppes.

– Det vil derfor være helt avgjørende, om vi skal klare å holde hjulene i gang, at blant annet kommunene blir styrket slik at vedlikeholdsprosjekter som gagner hele samfunnet kan igangsettes, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes i en uttalelse.

Han er mest bekymret for minkende ordrereserve, og om det blir tilgang til byggeprosjekter fremover.

Trenger nye kontrakter

– Dagens produksjon ble avtalt før krisen rammet Norge, næringen trenger nye kontrakter nå, sier Jon Sandnes.

– Det er viktig å presisere at byggenæringen tar smittevern på alvor og bidrar i den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Vi skal passe på våre folk, og kundene våre. Det skal være trygt å bestille håndverker. Derfor har vi sammen med våre bransjer også laget gode smittevernsveiledere både til bedrift og kunde, sier han videre.

Bedriftene har i undersøkelsen vurdert regjeringens ulike krisetiltak, og VBL mener det er tydelig hvilke som virker best for deres medlemsbedrifter.

Tall fra undersøkelsen

I undersøkelsen sier bedriftene at dette har vært de mest virkningsfulle krisetiltakene:

  • Redusert arbeidsgiveravgift: 66 prosent
  • Reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager ved permittering: 80 prosent
  • Reduksjon i arbeidsgiverperioden for betaling av syke- og omsorgspenger: 77 prosent
  • Arbeidstakere får «full lønn» i 20 dager ved permittering: 77 prosent

I tillegg viser undersøkelsen:

  • 54 prosent opplever forsinkelser eller kanselleringer av leveranser fra leverandører.
  • 49 prosent melder om lavere omsetning enn for samme periode i fjor.
  • 5 prosent har allerede gjennomført oppsigelser.