Den nye inneklimasentralen EcoNordic er tilpasset fremtiden. Dagens bygg har mye mindre energibehov til oppvarming sammenlignet med eldre hus.

– Nå tilbyr Flexit mer enn ren og frisk luft, skriver de i en pressemelding.

Det har vært jobbet med lignende løsninger hvor det er mer enn bare ventilasjon som kobles på et felles anlegg. Nå lanserer Flexit løsningen de mener vil bli en enkel kombiløsning for bolighus og leiligheter.

– Fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi til varme og god ventilasjon blir viktigere i boliger som blir tettere. Samtidig øker forbruket av varmtvann til dusjing og andre formål i boligen, mener Flexit.

– Å tilby nye løsninger som dekker behov for varmt tappevann og oppvarming i tillegg til ventilasjon i boliger er et stort og viktig steg for Flexit. Vi ønsker å tilby en komplett løsning som gir et bedre inneklima og som er godt rustet for å møte framtidens strenge krav til miljø og energibruk i nye boliger. Det blir spennende å se hvordan markedet vil ta imot produktet. Foreløpige tilbakemeldinger virker lovende, så vi tror at dette vil slå an, sier administrerende direktør Knut Skogstad.

Knut Skogstad i Flexit har stor tro på det nye produktet.

Knut Skogstad i Flexit har stor tro på det nye produktet.

Ny teknologi

Løsningen med integrert ventilasjon, tappevann og varme inneholder ny teknologi og har sterke unike produktfordeler som Flexit mener skal hjelpe dem inn i markedet. Her reklameres det med effektiv tappevannsproduksjon hvor to av tre dusjer er gratis. Ny teknologi med CO2 som kjølemedium og CO2 har tekniske fordeler og er dessuten miljøvennlig og fremtidsrettet, blir det påpekt. Med svært høy virkningsgrad gjennom varmegjenvinning i både ventilasjonsmodulen og varmepumpen gir det muligheter for betydelige tekniske bytter.

Styres med app

Hele systemet til inneklimasentralen styres og overvåkes med en app med navnet Flexit GO.

Den nye enheten skal sikre et godt inneklima med balansert ventilasjon og tilførsel av ren og frisk luft.

Produktet kommer i to varianter. Den første er allerede på markedet og har navnet EcoNordic W4 som har integrert ventilasjon og tappevann, og er beregnet i nye boliger med egen varmeløsning. Det kan også brukes til utskifting av ventilasjonsaggregat og varmtvannsbereder.

EcoNordic WH4 har integrert ventilasjon, tappevann og varme og egner seg for nye boliger som dekker behovene, og kommer på markedet senere i år.

Føringer for ventilasjon, varme og tappevann som er plassert i teknisk rom vises i denne illustrasjonen.

Føringer for ventilasjon, varme og tappevann som er plassert i teknisk rom vises i denne illustrasjonen.

 

Slik ser EcoNordic ut med integrert ventilasjon, tappevann og varme.

Slik ser EcoNordic ut med integrert ventilasjon, tappevann og varme.