Ventilasjons- og blikkenslagergrossisten Ventistål AS sin avdeling i Trondheim vokser jevnt og har nå flyttet inn i et mye mer rasjonelt bygg ved Østre Rosten på Tiller. Nybygget er  på 2350 kvadratmeter og har 800 flere palleplasser.

– Selv om arealet er litt mindre, er det et mye høyere med en netto takhøyde på 10 meter. Det gir oss som en mer effektiv drift , sier avdelingsleder Ragnar Hansen til Blikkenslagere.no.

Betydelige leveranser

Ventistål ønsket tidlig i prosessen å få leveranser til bygget, selv om de selv bare leier det av Wullum Eiendom.

Leverandøren har fått levert både sandwichelementer i stål og mineralull fra Areco, takplater fra ArcelorMitall, fasadeplater, varmepumpe og ventilasjon til bygget.

Petter Bakøy AS har vært totalentreprenør, og hatt Fosen Ventilasjon AS som underleverandør på ventilasjon.

Fasadene er bygd med sandwichelementer i stål

Fasadene er bygd med sandwichelementer i stål

Rask service

Avdelingen i Trondheim har styrket sin posisjon de siste årene og dekker regionen fra Møre-grensen opp til Mo i Rana. Produktkunnskap, tilgjengelighet og god logistikk mener Ragnar Hansen har vært avgjørende for den gode utviklingen for avdelingen. De har også satset bevisst på utkjøring av varer til kundene.

– Vi har filosofien at det er bedre at de som bygger får tilkjørt materialene på kort varsel, enn at de skal bruke tid for å hente hos oss. Dette tror jeg har bidratt aktivt til at vi har blitt valgt som leverandør av mange, påpeker Hansen.

Han tror det nye bygget vil bidra til fortsatt vekst i regionen.