Ventilasjon

June Slettstrand i Mælen Blikk og Aleksander Waagenes i Trønderblikk har brukt Powerhouse Brattørkaia til å promotere faget i en kinoreklame. Aleksander har jobbet med utvendig blikk på bygget.

Plusshus gjerrig på lufttrykk

Da pilotprosjektet Powerhouse Brattørkaia i Trondheim skulle planlegges ble det stilt store krav til ventilasjonsanleggets energibruk. Nå står bygget snart ferdig, med behovsstyrt ventilasjon som er meget gjerrig på lufttrykk - og kanaler tilpasset dette.

Publisert

Når miljøet blir satt som premiss-leverandør, fører det til at de som skal bygge må tenke nytt. Skanska har vært totalentreprenør for pilotprosjektet Powerhouse Brattørkaia i Trondheim, og fordi det var satt svært strenge krav til energibruken i ventilasjonsanlegget, har Skanska selv stått ansvarlig for å prosjektere det.
– Da vi startet arbeidet med ventilasjonsanlegget visste vi at det ikke kunne bruke mer energi enn det som var satt opp. Vi måtte bare finne måter å løse det på, sier prosjektleder for tekniske fag i Skanska, Bjørnar Poll.

Flere innflyttinger

– Det er mye viktigere å spare energi. Og for å klare det, må man klare å lage et ventilasjonsanlegg med nok luft, men lavt lufttrykk, sier Bjørnar Poll.
I kanalnettet til Powerhouse Brattørkaia er det kun 20 pascal i kanalnettet, og derfor er det behov for større kanaler. SFP er på 0,7 på 100 prosent luftmengde, og etter behovsregulering vil det gå ytterligere ned.
Poll peker på at bygget er et pilotprosjekt, og at man derfor ikke kan trekke noen konklusjoner før det blir tatt i bruk. I mars flytter de første leietakerne inn, og så kommer det flere utover mot sommeren.
– Å ha flere innflyttinger hvor vi ikke kjenner alle leietakere gir utfordringer på innreguleringen. Den må tas i flere omganger, påpeker prosjektlederen.

Det brukes tradisjonell måling, og ikke ultralydmålinger som nå er kommet på markedet. Fordi Powerhouse Brattørkaia har en energibruk på kun 15 kWh per kvadratmeter, er det allerede stor interesse for dette prosjektet.

Foto: Camilla Moe Rødven – Studio Prud

Måler ikke tallerkener

Selve behovsstyringen er ikke så forskjellig fra andre VAV-anlegg. Den største forskjellen er kanalnettet hvor alt er satt på å få lavt lufttrykk til å gå gjennom bygget uten trykkfall.
Anlegget har såkalt diffus innblåsing, og det meste av trykkfallet er på ventilene.
VAV-spjeldene styres av en motor som også er en del av romkontrollen. Alt er koblet sammen i felles styring.

– Powerhouse Brattørkaia er bygget med en teknisk infrastruktur som gir oss muligheter til å ta i bruk fremtidig sensorteknologi, etter hvert som det blir tilgjengelig. Vi har altså mulighet til å videreutvikle bygget, men det blir etter overlevering, sier Poll.

Flere bygg

Så langt ser prosjektet ut til å fungere etter intensjonen. Men det vil ta tid før det er mulig å konkludere på om målene blir nådd og ventilasjonssystemet fungerer som planlagt.
– Først etter åpning og bruk, kanskje flere års bruk, vil vi kunne konkludere på om dette er vellykket. Dette blir derfor et pilotprosjekt som vil få betydning for kommende bygg, sier han.
Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus. Gjennom driftsfasen vil det generere mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending. Bygget er forbilde for et tilsvarende bygg som nå er under planlegging i Telemark.

Powerhouse Brattørkaia bygges for fremtiden. Huset skal produsere energi med solceller og spare energi med et ventilasjonsanlegg som har lavt lufttrykk.Foto: Camilla Moe Rødven – Studio Prud
Powered by Labrador CMS