Haugesund rådhus ble påbegynt i 1922 og ferdig utbygd i 1931. Taket har vært igjennom noen stormer siden det ble ferdigstilt første gang, og nå er det modent for utskiftning. Da anbudet ble lyst ut fant to gamle konkurrenter sammen og dannet nytt selskap med navnet Haugesund Blikkenslagerkompani ANS.

– Dette er et prosjektfirma som vi har dannet for denne jobben. Men så kan det dukke opp andre større jobber senere som vi kan bruke selskapet til. Om en av oss skulle ta på seg jobben ville vi ha bunnet opp for mye av kapasiteten over for lang tid, sier daglig leder Jone Birkelid i Spanne Blikk AS. Til daglig sloss de om anbud lokalt med Blikkenslager Nesse & Karlsen AS. Nå jobber de med felles mål på det konkrete prosjektet.

– For å bli godkjent til anbudet måtte vi gjennom en runde hvor det ble sjekket både at vi er solid nok, har nok kompetanse til gamle teknikker og er i stand til å gjennomføre arbeidet. Fordi vi begge vil være ansvarlig for denne jobben passet det bra med et ANS, sier Birkelid.

Det er langt fra noen liten og enkel jobb som er i gang på Haugesund rådhus.

Mye kobber på det snart 100 år gamle rådhuset skal skiftes ut i månedene fremover.

Mye kobber på det snart 100 år gamle rådhuset skal skiftes ut i månedene fremover.

Antikvarisk

Den antikvariske jobben utføres i nært samarbeid med Riksantikvaren for å ta vare på det fredede bygget. Kobbertaket skal byttes ut, og med tak over tak gjøres mye av arbeidet på stedet.

Kappelinjen er på verkstedet, og så fraktes delene opp på taket hvor resten av arbeidet gjøres for hånd. Her er det flere kilometer med fals som skal slås.

– Dette er skivetekking med doble langsgående og tverrgående falser. Man oppnår en særdeles høy kvalitet og tetthet ved å benytte denne falsemetoden. Derfor valgte også våre blikkenslager-forfedre dette . Dette er blikkenslager-himmel for dem som setter pris på yrket sitt.  I tillegg til selve taket er det gesimsbeslag på murene med hallsirkler og buer. Alt dette lages på gamle maskiner vi har. Det er lite dokumentasjon fra da bygget ble reist, så vi kopierer det gamle bit for bit, sier Birkelid.

Gleder seg til kuppel

Over hovedsalen i rådhuset er det en buet kuppel med diameter på ca 10 meter. Denne ser de frem til å komme i gang med. Her må feltene lages konisk og i bue, så dette blir en spennende del av oppdraget. Det er ca 50 felt som møtes på toppen og knyttes sammen mot en sirkel.

Det nye firmaet leier kompetanse fra de to ansvarlige firmaene. Det vil være 4 personer fast på oppdraget, mens det i perioder vil være opp mot 8 blikkenslagere i sving på taket. Når det ene morselskapet har 8 ansatte, så er det forståelig at det er behov for samarbeid for å kunne gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen.

Rådhuset ble i sin tid skjenket som en gave fra en skipsreder, men pengene tok slutt før det ble ferdig. Derfor gikk det ni år før hele bygget var klar til bruk.