Daglig leder, Lars Moberg, sier de brukte 2016 til å legge grunnsteinen for omleggingen og får full uttelling for 2017. Han fungerte som daglig leder også i fjor, men er fra nyttår fast ansatt som daglig leder i Oslo-firmaet.
A. Hansen Blikkenslagerverksted, RSL Bygg og Flate Tak er fra 1. januar formelt slått sammen til A. Hansen Gruppen AS. Her vil blikkenslagerarbeid utgjøre hoveddelen, men de vil i tillegg ha snekkere og taktekkere til å ta andre oppgaver som har naturlig tilknytning. I regnskapet for 2016 er det tallene for det gamle blikkenslagerfirma-selskapet som kommer fram. Her ble det
63 millioner i omsetning, med et overskudd på 5,6 millioner kroner.

Står sterkere

Mer optimal drift

Foruten sammenslåing av selskaper har det også vært arbeidet med å få mer optimal drift.

En målrettet jobb med en mer optimal drift, god styring på prosjektene og bedre oppfølging i alle ledd har snudd negative tall til et resultat som er blant de beste i bransjen.
– Vi jobber tettere på prosjektledere og fokuserer på at alle skal gjøre mer av det de er best på. Nå jobber vi aktivt med smarttelefoner, kvalitetssikring, timeregistrering, oversikt over bilkjøring, ordrestyring og kontroll på det meste for å sikre at det blir igjen penger av prosjektene vi har, sier Moberg.

21– Markedet har blitt slik at man skal ha så få ledd som mulig. Derfor fronter vi oss selv som et tverrfaglig firma. Med all kompetansen i eget hus kan vi utføre tverrfaglige oppgaver uten å måtte leie inn andre firmaer. Vi har en totalpakke der vi kan regne på offentlige anbud i eget hus. Vi står mye sterkere etter sammenslåingen, sier Moberg.
Når alle tre selskapene kommer med i tallene for 2017 vil de ligge rundt 100 millioner kroner og være en av bedriftene innen faget med størst omsetning.
– Vi ønsker å ligge rundt 100 millioner kroner i tiden som kommer, og har målsetting om rundt 10 prosent driftsresultat. Det bør være såpass for å ha mulighet til å investere og utvikle bedriften, sier Lars Moberg.

– Markedet har blitt slik at man skal ha så få ledd som mulig. Derfor fronter vi oss selv som et tverrfaglig firma. Med all kompetansen i eget hus kan vi utføre tverrfaglige oppgaver uten å måtte leie inn andre firmaer. Vi har en totalpakke der vi kan regne på offentlige anbud i eget hus. Vi står mye sterkere etter sammenslåingen, sier Moberg.
Når alle tre selskapene kommer med i tallene for 2017 vil de ligge rundt 100 millioner kroner og være en av bedriftene innen faget med størst omsetning.
– Vi ønsker å ligge rundt 100 millioner kroner i tiden som kommer, og har målsetting om rundt 10 prosent driftsresultat. Det bør være såpass for å ha mulighet til å investere og utvikle bedriften, sier Lars Moberg.

Han mener alt for mange blikkenslagerbedrifter har for lav margin, som gjør at de ikke greier å henge med i utviklingen. Samtidig er det generelt for lave marginer både i jobber med blikk, tak og snekkerarbeid.
– Vi har det meste av oppdragene innen rehabilitering, og da er det ofte behov for å skifte et vindu eller gjøre enkle snekkerarbeid i tillegg til blikkenslagerjobben, sier Moberg.
Å ha et bredere grunnlag for oppdrag gjør at de kan være mer allsidig og ta på seg flere jobber.

Mer allsidig

– Vi konkurrerer ikke med de minste blikkenslagerbedriftene, og ønsker heller ikke å ta opp kampen mot de større entreprenørene. I stedet finner vi vår plass sånn midt i mellom.
Arbeid med bygårder, rekkehus og andre bygg som skal rehabiliteres gjøres sammen med oppdrag på nye bygg som reises. Det har vært nok av oppdrag over lang tid.
De har også enkelte større oppdrag som på Oslo lufthavn, som bidro til stor omsetning i 2015 og 2016. Bedriften har hatt underskudd både i 2014 og 2015, men snudde dette til et flott resultat for fjoråret.