I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF er det enighet om å utvide arbeidsgiverperioden fra 10 til 15 dager når det er snakk om permitteringer.

Skuffet VBL

– Mye tyder på at endringen ikke var et forslag fra partiene som forhandlet, men fra Finansdepartementet, sier VBL i en uttalelse.

VBL er skuffet over dette og frykter at medlemsbedrifter ser seg nødt til å gå til oppsigelser fremfor å permittere. Dette vil kunne føre til at de mister verdifull kompetanse i bedriftene.

Både BNL, Norsk industri og Fellesforbundet har reagert kraftig på dette og vil jobbe for å få reversert endringen i revidert budsjett 2019.

VBL følger saken gjennom BNL og vil orientere om eventuelle endringer fortløpende.