Som første kommune i landet har Oslo kommet med heldigital løsning i byggesaker.

Dette innebærer at den som er ansvarlig, søker slipper å forholde deg til flere skjemaer, men legger alle ansvarsrettene inn i én og samme løsning og ber om digital signatur gjennom Altinn.

– Dette vil gjøre det mye enklere for firmaene som har en ansvarlig rolle i en byggesak, sier byråd for finans Robert Steen i en pressemelding som er sendt ut.

Oslo satser stor på å digitalisere byggesaksprosessen og vil nå tilby heldigital byggesøknad.

Nylig ble veilederen for søknad om rammetillatelse oppdatert med en ny heldigital løsning for gjennomføringsplan med ansvarsretter. Det er nå mulig å be om digital signatur på ansvarsretter gjennom Altinn.

Fram til i dag har firma som skal ha ansvar i en byggesak, måtte erklære ansvarsrett i et eget skjema. Ansvarlig søker samler ansvarserklæringene, så må hver enkelt ansvarsrett også legges inn i gjennomføringsplanen. Da blir den samme informasjonen lagt inn to ganger i to forskjellige skjema.

Nå blir dette mye enklere. Fra å ha opp til 30 ulike skjema blir nå alt dette forenklet til en digital løsning.