29 boliger i Hamar

Publisert:

Et nytt rekkehus er bygd i Hamar med totalt 29 boenheter og inneholder mange meter med gesims og beslag.

Fakta om prosjektet

 

Blikkenslager:

Elverum Blikkenslagerverksted AS

 

Ventilasjon:

Hamstad AS

 

Tiltakshaver:

Strandvegen Hage AS

 

Totalentreprenør:

Ø M Fjeld AS

 

Arkitekt:

Tag Arkitekter AS

Strandvegen hage AS står bak prosjektet i Martodden boligområde, med en kostnad på 120 millioner kroner. Totalt areal er på 5 362 m2, og det er i stor grad bygd i tre. Utbyggeren er i samme selskap som totalentreprenør ØM Fjeld AS, og det har vært et godt samarbeid med underentreprenører som Elverum Blikkenslagerverksted AS. For blikkenslageren er dette et mellomstort prosjekt. De har montert rundt 700 meter med gesims omkring på de totalt seks byggene som er oppført i prosjektet.

Tilpasninger

Det har også blitt montert mange meter med terskelbeslag under balkongdører, portbeslag og tilpasninger ulike steder på byggene. Mange av tilpasningene av gesimsbeslagene har vært utfordrende å løse på en god måte, siden mange knutepunkter har blitt sammenføyd på ett sted. Arbeidet startet for blikkenslageren i mars i fjor og ble ikke spesielt påvirket av koronasituasjonen. Det ble litt arbeid i perioder, får det ble avsluttet i mars i år. Blikkenslagerfirmaet og totalentreprenøren har samarbeidet i mange prosjekter, og derfor har prosjektlederne en god tone hvor samarbeidet glir lett.

Balansert ventilasjon

14 av boligene er på flat mark, mens 15 boliger er bygd oppå en kjeller som inneholder parkeringsplasser, felles areal og teknisk rom for ventilasjon.
Hamstad AS har hatt ansvar for ventilasjonsanlegget, og de har montert balansert ventilasjonsanlegg.

Andre Prosjekter