Hebekk skole med mye beslag

Publisert:

Hebekk skole i Ski har 5400 kvadrat-meter med klasserom og dobbel gymsal som tilfredsstiller krav til tippemidler.

Fakta om prosjektet

Blikkenslager:
Jensen Blikkenslagerverksted AS


Ventilasjonsinstallatør:
Klima Øst AS

Tiltakshaver:
Ski kommune

Totalentreprenør:
BetonmastHæhre Østfold AS

Arkitekt:
Planforum AS ved Jeppe Styrmoe

Byggentreprenør:
Flyt Entreprenør AS

Totalsummen for bygget som BetonmastHæhre Østfold AS har hatt totalentreprise på er på 140 millioner kroner. Bygget er reist i stål og prefabrikerte bærekonstruksjoner og stål sandwich for gymsalen.
Gymsalen er kledd innvendig med bjørkefinerplater som er perforerte og som ivaretar akustikken. Utvendig er halvparten av bygget kledd med malmfuru og resten med aluminiumsplater som Flyt Entreprenør AS har stått ansvarlig for. Innvendig er det lagt stor vekt på farger og en kunstner er brukt som konsulent.

Mye gesimsbeslag

Jensen Blikkenslagerverksted AS i Sarpsborg har hatt ansvar for blikkenslagerarbeidet.
Dette har bestått i 450 meter gesims-beslag med høy og lav fals med skjult innfesting. I tillegg har det vært en del profilbeslag innvendig som dekkbeslag for brannisolerende stolper.
Rundt vinduer er det lagt en del beslag som ble gjort klar før Alutel-plater ble montert av hovedentreprenøren.

Ventilasjon

Arbeidet har gått ganske greit for seg, men har vært et stort oppdrag for blikkenslageren. Klima Øst AS har hatt kontrakt på ventilasjonsanlegget til verdi på fem millioner kroner. Det er levert ulike aggregater fra Eurovent med frikjøling og roterende varmegjenvinner på henholdsvis 14 000 m 3/h, 11 000 m 3/h, 14 000 m 3/h og 8000 3/h for ulike deler av bygget med VAV/CAV-anlegg for behovsstyrt ventilasjon med optimizer/spjeldoptimalisert regulering.
I gymsalen er det ventilasjonsaggregat med omluftsdel uten kjøling på 4 500 m3/h og tilsvarende for garderober. Automatikken er levert av BMS & Controls.

Andre Prosjekter